5. Skupščina LAS Vipavska dolina

V sredo, 20. marca 2019 je v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala 5. seja Skupščine LAS Vipavska dolina.

Člani so izvolili tri nadomestne člane v upravni odbor in enega v nadzorni odbor, potrdili Poročilo o delu za leto 2018 in Plan dela za leto 2019, največ časa pa posvetili v začetku maja napovedani objavi štirih javnih pozivov za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja.