Vabilo na 5. Skupščino LAS Vipavska dolina

Spoštovani člani LAS Vipavska dolina!

Vabimo vas na 5. sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo v sredo, 20. marca 2019 ob 16.30 uri,

v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba).

Med 16:15 in 16.30 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti 5. seje Skupščine LAS
  2. Določitev zapisnikarja
  3. Potrditev dnevnega reda 5. seje Skupščine LAS
  4. Volitve nadomestnih članov v upravni in nadzorni odbor
  5. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2018
  6. Pregled in potrditev Plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2019
  7. Poročilo Nadzornega odbora LAS za leto 2018
  8. Predstavitev Pravilnika o izboru operacij in časovnice objave javnih pozivov za izvajanje SLR LAS Vipavska dolina
  9. Razno

Kontaktni osebi sta strokovni sodelavki v Razvojni agenciji ROD Ajdovščina: Suzana Ž. Ferjančič in Melita Mavrič. V kolikor bi želeli prejeti gradivo na poštni naslov v tiskani obliki, sporočite prej navedenim sodelavkam RA ROD.

Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem priloženem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini.

Tematika skupščine je zelo pomembna, tudi zaradi predstavitve bodočih javnih pozivov za pridobitev nepovratnih sredstev, zato bo vaša prisotnost zelo dobrodošla.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam!

Janez Furlan, s.r.

predsednik LAS Vipavska dolina