POTRJEN LAS VIPAVSKA DOLINA IN STRATEGIJA LOKALNEGA RAZVOJA

Vse člane LAS VIPAVSKA DOLINA in zainteresirano javnost obveščamo, da smo prejeli Odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je potrjen status Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina in Strategija lokalnega razvoja.

Prejeta odločba pomeni, da smo pridobili pravico do koriščenja skupno 1.097.370,00 EUR sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja na področju občin Ajdovščina in Vipava, in sicer v programske obdobju 2014-2020. Prvi javni poziv za sofinanciranje projektov, s katerimi bomo uresničevali cilje Strategije lokalnega razvoja LAS VIPAVSKA DOLINA, bo objavljen predvidoma v začetku leta 2017.

Ob uspešni pridobitvi statusa LAS se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri pripravi Strategije lokalnega razvoja ter upamo na dobro sodelovanje tudi pri vseh nadaljnjih aktivnostih LAS VIPAVSKA DOLINA.

Več informacij o Lokalnih akcijskih skupinah v Sloveniji pa TUKAJ.