Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v juniju objavilo kar nekaj razpisov Programa razvoja podeželja 2014-2020, nekaj pa je še predvidenih.

  • 10.6. 2016 je bil objavljen Javni razpis 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave (npr. tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij, gradnja novih hlevov in drugih gospodarskih poslopij, ureditev greznic in čistilnih naprav, nakup opreme in naprav v gospodarskih poslopjih). Rok za oddajo vlog je 7. 9. 2016.
  • 11.6. 2016 je bil objavljen javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016. Rok za oddajo vlog je 17. 8. 2016.

 

V juniju je predvidena še objava  Javnega razpisa 4.1- Prilagoditev na podnebne spremembe (npr. rastlinjaki, ureditev individualnih namakalnih sistemov ter nakup namakalne opreme, specialna kmetijska mehanizacija, mreža proti toči.)

Vabimo vas na predstavitve vseh treh omenjenih razpisov, ki  bodo potekale na naslednjih lokacijah:

Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020

Prijave na tel: 05/3351212 ali e-mail: michaela.vidic@go.kgzs.si

 

28.6.2016

ob 9:00

Dvorana MO Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica
Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020

Prijave na tel.  05 72 00 430 ali e-mail: darja.zadnik@go.kgzs.si

 

29. 6. 2016

ob 16.00

Pivka, Krpanov dom, Prečna ulica 1
Predstavitev aktualnih javnih razpisov ukrepa 4.1 in 6.1 PRP RS 2014-2020

Prijave na tel. 05 630 40 61 ali e-mail: elizabeta.bonin@go.kgzs.si

 

30. 6. 2016

ob 17.00

Pobegi, dvorana Krajevne skupnosti, Cesta I. Istrske brigade 59

 

Vljudno vabljeni na predstavitve razpisov. Informacije lahko pridobite tudi pri kmetijskih svetovalcih na vseh izpostavah oddelka za kmetijsko svetovanje ali pri Info točkah Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica  Darji Zadnik in Michaeli Vidič.