Z namenom priprave usmeritev za uresničevanje nadaljnjega razvoja na območju občin Ajdovščina in Vipava , skozi ukrepe Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) vas

VABIMO NA
DELAVNICO za pripravo Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 LAS Vipavska dolina,

ki bo potekala v sredo, 23.3.2016 ob 15.30 uri v stavbi Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina, v veliki sejni sobi.

Program delavnice:
1. Predstavitev osnutka analitičnega dela SLR
2. Oblikovanje glavnih ciljev, vrst ukrepov in finančna razporeditev sredstev med tematska področja ukrepanja
3. Razprava

Vljudno vabljeni!

 

Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do torka, 22.3.2016, do 14. ure na naslov: meta.rustja@ra-rod.si ali na tel. št. 05 365 36 04.