Ustanovljen LAS VIPAVSKA DOLINA

Včeraj, 22.12.2015 je bila v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina ustanovljena Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina. Člani partnerstva so soglasno sprejeli Pogodbo o ustanovitvi in delovanju pogodbenega partnerstva LAS Vipavska dolina in jo tako na območju občin Ajdovščina in Vipava tudi formalno ustanovili.

LAS je lokalno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja ciljev in potreb lokalnega okolja, po pristopu »od spodaj navzgor« in je organizirano kot pogodbeno partnerstvo javnega sektorja (občine, javni zavodi ter druge javne institucije), ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki ter druge ekonomske institucije) in zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, predstavniki nevladnih organizacij ter ostali predstavniki civilne družbe.
Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Tega bo moč doseči tudi s pomočjo učinkovitega črpanja evropskih sredstev namenjenih za realizacijo aktivnosti, ki so ključne za razvoj lokalnega okolja in aktiviranje regionalnih razvojni potencialov.

V sklopu aktivnosti za ustanovitev LAS je Razvojna agencija ROD Ajdovščina, po sklepu obeh občinskih svetov, v tem letu izvedla veliko aktivnosti preko katerih so udeleženci prepoznavali prednosti in slabosti območja, določili ključne potrebe in priložnosti ter zastavili skupne cilje na podlagi katerih se bo pripravil tudi temeljni dokument – Strategija lokalnega razvoja, ki bo predstavljal okvire za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). Za sedemletno obdobje delovanja LAS bo na razpolago 1 mio €.

Na včerajšnji ustanovni skupščini je bil izvoljen Upravni odbor, Nadzorni odbor, predsednik in podpredsednik ter vodilni partner, ki je postala Razvojna agencija ROD Ajdovščina. Predsednik je postal Janez Furlan, podpredsednik pa Primož Šušmelj.

Na javni poziv za članstvo v LAS se je odzvalo več kot 80 zainteresiranih organizacij in posameznikov, za vse zainteresirane je včlanitev še vedno možna.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na Razvojni agenciji ROD v Ajdovščini osebno, ali po telefonu 05 365 36 04.