Obveščamo vas, da je Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavila Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina.
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina in Občine Vipava je Razvojna agencija ROD Ajdovščina pooblaščena, da pripravi dokument »Strategija lokalnega razvoja za območje LAS Vipavska dolina« ter izvede vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. Skladno s tem Razvojna agencija ROD Ajdovščina objavlja Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina.

V prilogi vam pošiljamo:
– besedilo razpisa,
– predlog Pravilnika o volitvah v organe LAS Vipavska dolina,
– baze podatkov članov LAS po sektorjih.

Rok za oddajo kandidatur je petek, 18.12.2015 do 10.00 ure dopoldan.

Volitve v organe LAS (upravni odbor, nadzorni odbor) in volitve predsednika LAS in podpredsednika LAS bodo potekale na ustanovni seji skupščine LAS, ki bo v torek, 22.12.2015 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina.

Predstavnike v odborih se bo volilo izmed prejetih kandidatur, zato ste vabljeni, da čim prej posredujete vaše predloge kandidatov.

Za morebitna pojasnila smo vam na voljo!

Lep pozdrav!

David Bratož, s.r.
direktor Razvojne agencije ROD Ajdovščina
Priloge:
Predlog pravilnika o volitvah v organe LAS Vipavska dolina

Razpis volitev v organe LAS Vipavska dolina

člani LAS_14.12.2015_po sektorjih

Seznam kandidatur