Vse zainteresirane za sodelovanje v Lokalni Akcijski Skupini Vipavska dolina, ki ste to namero izrazili s podpisano pristopno izjavo in poslali predloge operacij

VABIMO NA
2. DELAVNICO za pripravo nove Strategije lokalnega razvoja 2014-2020,

ki bo potekala v četrtek, 3.12.2015 ob 16.30 uri v stavbi Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina, v veliki sejni sobi.

Program delavnice:
1. Pregled izvedenih aktivnosti v postopku vzpostavitve Lokalne Akcijske Skupine Vipavska dolina in priprave strategije lokalnega razvoja
2. Pregled prejetih projektnih idej (skupine idej)
3. Moderirano skupinsko delo z namenom priprave SWOT analize in identifikacija ter povezovanje projektnih idej za umestitev v Strategijo lokalnega razvoja LAS
4. Oblikovanje razvojnih potreb in možnosti območja LAS
5. Naslednji koraki – glavni mejniki do oddaje SLR

SWOT analiza bo oblikovana za 4 tematska področja:
– USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST,
– RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV NA PODEŽELJU,
– VARSTVO OKOLJA IN NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE,
– VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN.

Vabimo vas, da sodelujete pri kreiranju SWOT analize v vseh štirih tematskih področjih in s tem prispevate k oblikovanju Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 – 2020, katera bo odražala dejanske potrebe okolja.

Hkrati vas še obveščamo, da bo ustanovna in volilna skupščina potekala predvidoma 22.12.2015.
Zaradi pomembnosti podpisa POGODBE O USTANOVITVI LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS VIPAVSKE DOLINE, prosimo vse, ki ste podali pristopne izjave, da se ustanovne skupščine zanesljivo udeležite. Ustanovne skupščine se morajo udeležiti osebe, ki so pristojne za podpis pogodbe (zakoniti zastopniki pravnih oseb oz. fizične osebe –osebno). Zakoniti zastopniki pravnih oseb naj s seboj prinesejo žig.

Vabljeni tudi k ogledu spletne strani www.las-vipavskadolina.si, kjer so objavljene vse aktualne informacije.

Vljudno vabljeni!
Razvojna agencija ROD Ajdovščina

Zaradi lažje organizacije delavnice vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite do četrtka, 3.12.2015, do 14. ure na naslov: meta.rustja@ra-rod.si ali na tel. št. 05 365 36 04.