Vabilo na brezplačno delavnico Dostopnost prostora, storitev in informacij za vse

V letu 2025 stopi v veljavo določba Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki zavezuje vse upravljalce/lastnike objektov v javni rabi (tudi hotele, gostinske obrate itd.), da zagotovijo dostop do prostorov, informacij in storitev vsem ljudem ne glede na njihovo oviranost.

Vsi, ki jih ta določba naslavlja, se zato vse pogosteje soočajo z dilemami, kako zagotoviti dostopnost, še posebej v starejših objektih, kjer je omejitev veliko in so pogosto potrebni kompromisi. Na predavanju bodo predstavljene osnove, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju ukrepov s področja dostopnosti, ki jih zahteva zakonodaja. Predstavljeni bodo najpogostejši izzivi, ki se pojavljajo pri opremljanju novih prostorov, pri selitvah, pri naročanju projektov za prenovo prostorov in podobno. Poslušalci bodo izvedeli na kaj je treba biti pozoren tudi pri izvajanju ukrepov za izboljšanje dostopnosti, pri izbiri izvajalcev ukrepov ter pri nabavi posebne opreme za izboljšanje dostopnosti.

Program delavnice: 
16.15: Prihod udeležencev in registracija
16.30: Predavanje
17.45: Čas za razpravo in zaključek

Lokacija: Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina; mala sejna soba

Datum: 26. 3. 2024 ob 16.15

Izvedba: delavnica bo izvedena v živo

Prijava na delavnico: Prijave sprejemamo na e-naslov: veronika.koren@ajdovscina.si ali na telefonsko številko: 070 538 238.

Rok za prijavo: 25. 3. 2024

Vabljeni, da se nam pridružite.

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina in Občina Ajdovščina

Aktivnost se izvaja v okviru operacije LAS NASMEH IN CVET ZA BOLJŠI SVET, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.2.

VABILO