UPRAVNI ODBOR LAS VIPAVSKA DOLINA V DECEMBRU RAZDELIL OSMIM PROJEKTOM SREDSTVA

Člani upravnega odbora LAS Vipavska dolina so imeli na svojem 32. sestanku 23. decembra lanskega leta izredno težko nalogo, saj so odločali o izboru operacij oziroma projektov, ki so kandidirali na treh javnih pozivih LAS Vipavska dolina, kjer je bilo skupno razpisanih kar 760.259,27 eur evropskih sredstev.

Na 2. javnem pozivu LAS Vipavska dolina za standardne projekte sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja/ukrep LEADER je bilo skupaj razpisanih 266.489,27 eur. Izmed desetih prejetih vlog je upravni odbor LAS za sofinanciranje lahko potrdil le tri projekte, ki jim je zunanja komisija za ocenjevanje vlog dodelila največ točk. Na prvi stopnji sta tako potrjena dva projekta, ki ju je prijavila Občina Ajdovščina skupaj s partnerji, in sicer »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« s partnerjema Krajevna skupnost Ajdovščina in Turistično in kulturno društvo ŠPAJZA ter dediščinski projekt s področja suhozidja in terasaste krajine, ki se bo izvajal na območju Črnič in Vrtovina »Po terasah in suhozidju« s partnerjema Krajevna skupnost Črniče in Društvom za ohranjanje kulturne in naravne dediščine AQUA TURRIS. S projektom »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5 zvezdičnih doživetij, storitev in produktov« pa se je v sofinanciranje s sredstvi LEADER uvrstilo podjetje Theodosius d.o.o. skupaj z Urško Lemut Šušterič in Območno obrtno podjetniško zbornico Ajdovščina.  Vsi trije potrjeni projekti s strani upravnega odbora še čakajo na dokončno potrditev za sofinanciranje z odločbo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Upravni odbor LAS je imel lažjo nalogo pri odločanju o izboru projektov, ki so kandidirali na 5. javnem pozivu za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj za manjše operacije. Vsi trije prejeti predlogi projektov so bili ocenjeni zelo dobro, razpisanih sredstev v višini 30.000 eur je bilo dovolj za vse.  Upravni odbor LAS je tako za sofinanciranje preko 5. javnega poziva potrdil tri projekte dveh prijaviteljev;  Zavod za turizem TRG Vipava je skupaj z Lavričevo knjižnico Ajdovščina pripravil dediščinsko-turističen inovativen projekt »Znameniti Vipavci«. Ljudska univerza Ajdovščina se je povezala z Društvom rejcev drobnice Goriške in Vipavske in pripravila projekt »Kulinarične specialitete iz mesa drobnice«, v partnerstvu z Varstveno delovnim centrom Ajdovščina-Vipava pa so oblikovali projekt »Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom«.

Kvota razpoložljivih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 4. javnega poziva za standardne operacije v višini 463.770,00 je bila premajhna za odobritev vseh treh prejetih in dobro ocenjenih vlog. Upravni odbor LAS je za sofinanciranje potrdil dve vlogi z najvišjima številoma točk, in sicer projekt Občine Ajdovščina z nazivom »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije« s partnerji Ljudsko univerzo Ajdovščina, Pilonovo galerijo, Območno obrtno podjetniško zbornico Ajdovščina in podjetjem Mlinotest d.d.. Potrjen je bil tudi projekt Občine Vipava z nazivom »Dostopna in zelena Vipava« v partnerstvu Zavoda za turizem TRG Vipava. Vse potrjene projekte na ravni upravnega odbora LAS, ki so kandidirali na 4. in 5. javnem pozivu, čaka še pregled Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo dokončno s pogodbo odločilo o ustreznosti za sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 80%.