ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 2. in 3. JAVNEGA POZIVA

V sklopu objav 2. in 3. javnega poziva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja so objavljeni odgovori in pojasnitve najpogostejših vprašanj, ki jih je prejel vodilni partner LAS. Potencialni prijavitelji vabljeni, da si pojasnitve preberete in se po potrebi obrnete po dodatno pomoč na vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina.

Svetovanja za 2. in 3. javni poziv so mogoča do petka, 24. aprila do 12:00 ure.

2. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR STANDARDNIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)

3. JAVNI POZIV LAS VIPAVSKA DOLINA ZA IZBOR MANJŠIH OPERACIJ (PROJEKTOV) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER)