Redna seja Skupščine LAS Vipavska dolina

V petek, 28.6.2024 smo izvedli redno sejo Skupščine LAS Vipavska dolina, kjer je sta bila potrjena letno poročilo in plan dela ter predstavljeno poročilo predsednika nadzornega odbora.
Prisotni člani pa so bili seznanjeni tudi z aktualnimi aktivnostmi priprave na izvajanje SLR za obdobje 2021-2027.