VABILO na 14. redno sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina

Člani LAS Vipavska dolina!

VABLJENI na 14. redno sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo potekala v petek, 28. junija 2024 ob 15:30 uri.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Določitev zapisnikarja
  3. Potrditev dnevnega reda
  4. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2023
  5. Pregled in potrditev Plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2024
  6. Poročilo nadzornega odbora LAS za leto 2023
  7. Predstavitev aktivnosti priprav na izvajanje SLR za obdobje 2021 – 2027
  8. Razno

Zaradi ustrezne organizacije seje vas prosimo, da svojo prisotnost oziroma odsotnost sporočite sodelavkam v tehnično pisarno LAS na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si ali po telefonu na številki 065 556 238 (Suzana) ali 065 556 239 (Melita) najkasneje do četrtka, 27. junija 2024 do 13. ure.

Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini.

Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri priprave projektov za uresničevanje SLR.

Lep pozdrav!

Janez Furlan, s.r.

predsednik LAS Vipavska dolina