Vabljeni na delavnico priprave kompostnega kupa po biodinamični metodi

Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje “AJDA” GORIŠKA, kot partner projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin Prehod na sonaravno oskrbo s hrano, organizira v torek, 5. decembra 2023 ob 14 h
DELAVNICO PRIPRAVE KOMPOSTNEGA KUPA PO BIODINAMIČNI METODI
na biodinamični kmetiji GUERILA, na Planini 111, Ajdovščina

Osnova biološko-dinamičnega kmetijstva je uporaba komposta, pripravljenega s posebnimi kompostnimi preparati. Uporaba nekompostiranih organskih gnojil, kot je hlevski gnoj, prinaša na rastline glivične bolezni in škodljivce. Kompostni preparati posredujejo gnoju sposobnost, da zemljo oživlja, rastlinsko rast pa spodbuja tako, da se rastline zdravo razvijajo in omogočajo pridelavo kakovostne hrane.

Na delavnici bo predstavljena priprava kompostnega kupa, pomen kompostnih preparatov in praktične izkušnje ob uporabi tako pridelanega komposta v kmetijstvu.

Delavnica je brezplačna.

Zaradi omejenega števila udeležencev so obvezne prijave na: ajda.goriska@gmail.com

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER/ podukrep 19.3.

VABILO