Skupščina LAS Vipavska dolina izvolila nove organe LAS

Včeraj, 11. maja je potekala 12. redna seja Skupščine LAS Vipavska dolina, ki jo sestavlja trenutnih 68 članov iz vrst javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Na seji skupščine so poleg predstavitve poročila in plana dela za LAS Vipavska dolina potekale tudi volitve v organe LAS.

Po novem bo v organu odločanja – upravnem odboru zasedalo naslednjih 9 članov:

trije predstavniki javnega sektorja: Janez Furlan (predstavnik Občina Ajdovščina), Bogdan Godnič (predstavnik Občina Vipava), Eva Mermolja (direktorica Ljudske univerze Ajdovščina);

trije predstavniki ekonomskega sektorja: Tadeja Curk Kompara – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji (kmetija pri Rebkovih, Lokavec), Aleš Kosovel (Kmetija Kosovel, Črniče), Tjaša Jug (direktorica B&W Križ, nastanitve d.o.o.);

trije predstavniki zasebnega sektorja: Denis Jež (direktor Zavoda za promocijo vina, kulinarike, kulture, turizma in športa Slap-Vipava), Patrik Zgonik (direktor Zavoda za razvoj športa, kulture, podeželja in turizma Vipavski Križ), Lan Žvanut (predsednik Mladinskega sveta Ajdovščina).

V nadzornem odboru bo delovalo naslednjih šest članov:

dva predstavnika javnega sektorja: Suzana Vidmar Kovšca (predsednica KS Črniče- Ravne), Mitja Volk (predsednik KS Slap);

dva predstavnika ekonomskega sektorja: Špela Štokelj (Kmetija Štokelj), Borut Koron (Kmetija Koron);

dva predstavnika zasebnega sektorja: Marjan Brataševec (predsednik TD Vipavski Križ), Boris Blažko (predsednik Društvo za oživljanje Lokavškega izročila »DOLI«).

Vodenje LAS Vipavska dolina tudi v nadaljnjem 4 letnem mandatnem obdobju prevzema tudi predsednik Janez Furlan. Za podpredsednika LAS je bil izvoljen Bogdan Godnič.

Predsednik Janez Furlan se je zahvalil tudi dosedanjim članom, ki so bili vključeni v organe LAS ter vsem članom LAS, ki so mu izkazali zaupanje za nadaljnje vodenje.