Prehod na sonaravno oskrbo s hrano v prvi fazi

Projekt sodelovanja Prehod na sonaravno oskrbo s hrano povezuje tri slovenske LAS: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca in en hrvaški LAG Zeleni trokut.

Projektni partnerji: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Občina Ajdovščina, Društvo za biološko – dinamično gospodarjenje ”Ajda” Goriška, Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Mitja Ipavec;

ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija, Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija z.o.o., Društvo podeželske mladine Vrsnik-Ledine;

RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica, Občina Renče-Vogrsko, Šolski center Nova Gorica, Tom Ločniškar, Mark Smerajc, Nevo Pregelj-nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

V prvi fazi projekta, ki je trajala od 1. oktobra 2022 do 30. aprila 2023 je bilo izvedenih kar nekaj aktivnosti, skladno z zastavljenim planom. Izvedeno je bilo uvodno srečanja celotnega partnerstva, kjer smo pregledali začrtane aktivnosti ter v vlogi vodilnega partnerja predstavili tehnična navodila. Ravno tako so se parterji srečavali na nivoju vsakega posameznega LAS in medsebojno usklajevali aktivnosti.

Promocijske aktivnosti je zaokrožila nastala promocijska pobarvanka in sicer v tiskani ter elektronski obliki, ki se je in se bo še v prihodnje delila na vseh promocijskih dogodkih projekta. Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je temeljno vodilo projekta. S sonaravnim kmetovanjem namreč ohranjamo naravno okolje živo in naslednje rodove in uspešnejše kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne. Pri oblikovanju ilustracij v pobarvanki so sodelovali tudi dijaki Gimnazije Nova Gorica, umetniška gimnazija likovne smeri in njihov mentor Mark Kramberger.

Pobarvanka 1 del

Pobarvanka 2 del

Pobarvanka 3  del

V okviru delovnega sklopa 3, ki obsega aktivnosti ustvarjanja trajnostnega prehranskega okolja, so se ravno tako izvajale skupne aktivnosti. V prvi fazi smo skupaj z vsakim LAS pripravili analizo stanja pridelave in predelave ekološke hrane.

Na območju je bilo zbrano število ekoloških kmetovalcev iz javno dostopnega seznama, ki ga objavlja in posodablja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vključena so bila tri območja z naslednjimi občnimi: LAS Vipavska dolina (Občina Ajdovščina, Občina Vipava), LAS s CILjem (Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec) ter LAS V objemu sonca (Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče- Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba). Na območju vseh treh LASov je bilo 296 ekoloških kmetovalcev, od tega na območju LAS Vipavska dolina 81, LAS S CILjem 123, na območju LAS V objemu sonca pa 92. Sama analiza je razdeljena tudi po kategorijah proizvodov. Pripravljena je bila tudi skupna baza ponudnikov obstoječih in potencialnih ponudnikov ekološke in biodinamične hrane.

Del projekta PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO so prav aktivnosti usmerjene v ustvarjanje trajnostnega prehranskega okolja. K temu cilju bo pripomoglo poznavanje potreb in preferenc potrošnikov iz območja naše regije, še posebej območji vključenih v projekt. Anketa je pokazala na izzive in na potrebe pri zagotavljanju ekološke hrane. Želeli smo pridobiti anketirance iz vseh treh območji vključenih LAS kar nam je v celoti uspelo, saj je bilo 31% anketirancev iz LAS s CILjem, 23% iz LAS Vipavska dolina in 41% iz LAS V Objemu sonca. Iz drugih območjih jih je bilo le 6%. Anketiranci so bili tako iz mestnih okolij – 56% in iz podeželskih območji 54%. Anketirani, ki kupujejo ekološka živila, večinoma menijo, da so bolj zdrava, kot druga živila, so brez pesticidov in GSO ter so nasploh bolj kakovostna. Prav tako relativno visok delež meni, da so bolj okusna in da proizvodnja manj obremenjuje okolje. Glavni razlog, zakaj neuporabniki ne kupujejo ekoloških živil, je previsoka cena, ki ji sledi pomanjkanje zaupanja. Približno četrtina vprašanih meni, da ni razlike v kakovosti in okusu v primerjavi z živili klasične pridelave.

Na območju LAS S CILjem je bila konec marca izvedena tudi izobraževalna delavnica ekološkega zorenja mesa, po katerem je vedno več povpraševanja in je bila namenjena vsem, ki se ukvarjajo s pridelavo, predelavo ali ponudbo lokalnega govejega mesa.  V novembru pa je bila izvedena delavnica Prehrane govedi in njenih vplivov na kakovost mleka in mesa s strani Biotehniške fakultete iz Ljubljane. Razvit pa je bil tudi program za sledljivost ekološkega mesa za partnerja KGZ Idrija. Nabavljena je bila tudi potrebna oprema (hladilnik, šok komora, zložljive stojnice).

V sredo 26. aprila 2023 v okviru promocije dviga oskrbe lokalnega prebivalstva s sonaravno hrano, je bila pod okriljem Mestne občine Nova Gorica, organizirana grajska tržnica z lokalnimi ekološkimi pridelki in izdelki na ponovnem odprtju grada Rihemberk. Na območju LAS V objemu sonca so bile nabavljene ekološke sadike zdravilnih in aromatičnih rastlin, Replika srednjeveške stojnice ter druga oprema.

Aktivnosti Prenosa in implementacije dobrih praks predvidevajo vzpostavitev spletne baze znanja, ki jo je partner Občina Ajdovščina umestil na spletno spletišče Tržnice na borjaču. Tako je bil pripravljen predlog strukture vsebin, ki bi se bojo objavljale na temo sonaravnega kmetovanja v sklopu podstrani »nasveti za ponudnike«.

V začetku leta 2023 je v organizaciji Občine Ajdovščina potekalo srečanje, namenjeno snovanju poslovnega modela oskrbe lokalnega prebivalstva, javnih zavodov in turističnih ponudnikov s kakovostnimi pridelki in prehrambnimi izdelki Vipavske doline. Srečanje je priredila Občina Ajdovščina, ki želi predstaviti pobudo povezanega trženja in prodaje lokalne hrane kot nadgradnjo Ajdovske tržnice in Tržnice na borjaču. Razlog za pobudo je zavedanje, da mali lokalni ponudniki prehranskih izdelkov vlagajo znatna sredstva in napore v lastno trženje in prodajo, pri čemer so na trgu postavljeni ob bok ponudbi močnih trgovskih verig.

Operacijo sodelovanja LAS PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ ukrep LEADER.