Izdelana pobarvanka v okviru projekta sodelovanja LAS Prehod na sonaravno oskrbo s hrano

Zasnovana in izdelana je bila pobarvanka, ki je nastala v okviru projekta sodelovanja Prehod na sonaravno oskrbo s hrano, štirih sodelujočih LAS: LAS Vipavska dolina, LAS S CILjem, LAS V objemu sonca in LAG Zeleni trokut. 

Sonaravno pridelana hrana, ki je bila osnovna življenjska vrednota naših prednikov, je temeljno vodilo projekta. S sonaravnim kmetovanjem namreč ohranjamo naravno okolje živo in naslednje rodove in uspešnejše kljubujemo podnebnim spremembam, ki so na območju operacije že zelo prisotne.

Za sodelovanje pri oblikovanju ilustracij v pobarvanki se zahvaljujemo tudi dijakom Gimnazije Nova Gorica, umetniška gimnazija likovne smeri in mentorju mladih ilustratorjev, gospodu Marku Krambergerju.

Promocijsko gradivo je izdelano v obliki informativne tiskane in elektronske pobarvanke, le ta se bo uporabljala na prihajajočih promocijskih dogodkih.

Pobarvanka 1 del

Pobarvanka 2 del

Pobarvanka 3  del

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin PREHOD NA SONARAVNO OSKRBO S HRANO, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.