Drugo srečanje partnerstva operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja

Včeraj smo se sestali s partnerji operacije LAS Medgeneracijski prenos znanja, ki jo izvajamo skupaj z Občino Vipava in Občino Ajdovščina ter skupaj pregledali napredek pri izvajanju.
Pregledali smo izvedene aktivnosti: Analiza stanja in potreb medgeneracijskega povezovanja, podjetniške delavnice ter izveden dogodek s strani Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina “Mladi in Castra”.
 V kratkem bodo sledile nove delavnice in usposabljanja ter dogodki, tako v Ajdovščini kot v Vipavi.
Operacijo LAS Medgeneracijski prenos znanja sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.