Novi primeri uporabe znamčenja v okviru projekta sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina

V okviru projekta sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina, ki ga izvajamo dva sosednja LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca, prostor znamke zaobjema zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava.  Ob pripravi pravilnikov za znamčenja ponudnikov v okviru dveh podznamk se vzpostavlja revidirana verzija celostne grafične podobe znamke Vipavske doline.

Zunanji izvajalci so nam predstavili revidirano verzijo znamčenja ponudnikov z izpostavljeno besedo “TOP”.

Izdelani in oblikovani bodo prototipi nalepk, obešank in tablic. Pripravilo se bo priročnik oziroma navodila za pravilno umeščanje/apliciranje »produktov za znamčenje«, ki bo na voljo ponudnikom ob vključitvi.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS Tržna znaka Vipavska dolina, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.