Vzpostavitev e-platforme za vključevanje ponudnikov

V okviru projekta sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina, ki ga izvajamo LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca se vzpostavlja spletna e-platforma za vključevanje ponudnikov v podznamke tržne znamke Vipavska dolina.

Ker je tržna znamka Vipavska dolina sestavljena iz več podznamk, bodo v okviru dveh podznamk Turistična destinacija Vipavska dolina oblikovani dve e-vlogi za vključevanje ponudnikov v sisteme, v okviru podznamke “Izvorno iz Vipavske doline” pa bodo oblikovana tri pravila, na podlagi katerih  bodo oblikovne tri e-vloge za vključevanje ponudnikov v sistem znamčenja.

Vzpostavljena spletna e-platforma bo služila vključevanju ponudnikov iz opisanih kategorij v sisteme znamčenja preko spleta pa tudi prilagojeni mobilni verziji. Vsaka od petih vlog bo imela svoj e-obrazec za vključitev v znamko. Z digitalizirano prijavo bo postopek hitrejši, bolj ekonomičen in nenazadnje tudi okolju prijaznejši.

Pripravljene vloge bodo sprogramirane v e-obliko, pri čemer bo ponudnikom olajšano vnašanje podatkov, ki bo vodilo iz koraka v korak. Na koncu pa bo potrebno strinjanje z izjavami ter elektronsko vstaviti še zahtevane priponke.

Na voljo za vnos bo 5 elektronskih vlog na naslednjih področjih:

• podeljevanje pravice do promocijske uporabe znamke (podznamka turistična destinacija Vipavska dolina),
• znamčenje ponudnikov (podznamka turistična destinacija Vipavska dolina),
• področje rokodelskih in ostalih izdelkov – Znamčenje ponudnikov (podznamka »Izvorno iz Vipavske doline«),
• znamčenje ponudnikov kmetijskih pridelkov (podznamka »Izvorno iz Vipavske doline«) in
• znamčenje ponudnikov prehrambenih izdelkov kmetijskih gospodarstev (podznamka »Izvorno iz Vipavske doline«).

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS Tržna znaka Vipavska dolina, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.