Arheološke raziskave v Rustjevi hiši

Trenutne arheološke raziskave, ki jih izvaja ekipa arheologov Skupine STIK, potekajo v okviru vzpostavitve Rustjeve hiše kruha v centru Ajdovščine.

Odkritje dobro ohranjene arhitekture rimskodobne Ajdovščine (Castra, Fluvio Frigido) z bogato opremljenimi javnimi termami ter kvalitetno zgrajenim obzidjem in stolpom 11 nadaljuje bogato zgodovino odkrivanja najdišča.

Pomembne arheološke raziskave v južnem delu Castre so potekale že v 80ih letih 20. stoletja ter v večjem obsegu v letih 2017 do 2019 ob izgradnji in oziroma rekonstrukciji infrastrukture na Prešernovi ulici in trgu pred Rustjevo hišo ter severno od Pilonove galerije, na Križajevem dvorišču. Že takrat je bilo ugotovljeno, da se na območju nahaja kompleks term, njeni temelji pa se nedvomno nadaljujejo tudi pod zidove Rustjeve hiše.

Trenutne arheološke raziskave pritličja Rustjeve hiše, ki potekajo od avgusta 2022 dalje, so obsegale raziskavo načina gradnje obzidja med stolpoma 10 in 11 ter potrdile lokacijo stolpa 11. Potrdile so dejstvo, da je bil prostor pred obzidjem (berma) tudi v smeri proti Hublju utrjen.

Arheološke raziskave tik pod obstoječimi tlaki Rustjeve hiše pa so pokazale presenetljivo dobro ohranjene ostanke rimske infrastrukture, temelje in zidove kompleksa term. Izstopa odkritje stebričkov talnega gretja (hipokavst), sistema ogrevanja kakršen doslej znotraj Castre še ni bil raziskan. Stebrički so bili sestavljeni iz okroglih opek, ki so bile postavljene ena na drugo ter vezane z malto. Vsaka od opek je bila opremljena z žigom, ki predstavlja žig delavnice, kjer so bile opeke žgane. Tovrsten podatek je za arheologe zelo dragocen, saj omogoča razkriti njihov izvor. Tako zgrajeni stebrički so nosili dvignjena tla, ki so bila zgrajena iz keramičnih plošč. Na takšnih tleh lahko na podlagi odkritja številnih mozaičnih kock predvidevamo tudi mozaik. Manjše fragmente mozaika so arheologi odkrili tudi v ruševini objekta. Poleg dveh prostorov s talnim gretjem se je raziskal tudi kompleks bazenov, katerih notranjost je bila dobro zamazana z vodotesno malto. Na dnu enega od bazenov smo odkrili tudi odtok (cev), ki je omogočala njegovo izpraznitev.

Vsekakor nam arheološke raziskave že sedaj ponujajo izredne rezultate, ki nam bodo omogočali dodatno razumeti nastanek, razvoj in zaton rimske naselbine oz. cestne postaje Fluvio Frigido ter poznorimske utrdbe Castra. Prav tako bomo utrdili razumevanje vloge naselbine ob pomembni javni cesti via publica Aquileia–Emona. Drobne najdbe nam kažejo, da je bila Ajdovščina že v 1. stoletju pomembno regionalno trgovsko središče. Velik delež uvoženih dobrin v pozno rimskem obdobju (4. stoletje in prva polovica 5. stoletja) pa nakazuje pomembno, morda oskrbovalno funkcijo utrdbe Castra za del obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum. Domnevo potrjuje arhitektura bogato opremljenih javnih term ter kvalitetno zgrajeno obzidje in stolpi.

Avtor fotografij: Matija Lukić, Skupina STIK

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.