Sestanek s ključnimi deležniki s področja razvoja turizma

Včeraj, 15.9.2022 smo se v okviru projekta sodelovanja Tržna znamka Vipavska dolina sestali s ključnimi deležniki s področja razvoja turizma na območju znamke prostora Vipavska dolina in zastavili nadaljnje delo. Projekt sodelovanja dveh sosednjih LAS Vipavska dolina in LAS V objemu sonca.

Prostor znamke zaobjema zaokroženo območje vseh šestih občin, ki si v upravnem smislu delijo Vipavsko dolino: Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko, Občina Šempeter-Vrtojba in Občina Vipava.

Na sestanku so bile predstavljen idejni koncept tržne znamke, ki je temeljil na izhodišču, da se oblikuje »krovno tržno znamko prostora s posameznimi kolektivnimi podznamkami« (sprva so bile mišljene štiri, kasneje sta se kot relevantni in smotrni pokazali le dve; »turistična« in »produktna«). Za ključne deležnike za turizem je bila predstavljena turistična podznamka Vipavska dolina.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije sodelovanja LAS Tržna znamka Vipavska dolina, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.