Skupščina LAS Vipavska dolina – 10. redna seja

Včeraj, 15.6.2022 je na Planini nad Ajdovščino potekala že 10. redna seja Skupščine LAS Vipavska dolina, ki se jo je udeležilo več kot 30 aktivnih članov.

Na skupščini je bilo predstavljenih in potrjenih kar nekaj pomembnih dokumentov in sicer Poročilo o delu LAS Vipavska dolina v letu 2021 in Plan dela LAS Vipavska dolina za leto 2022. Predsednik nadzornega odbora pa je predstavil tudi poročilo dela nadzornega odbora LAS Vipavska dolina za leto 2021. Predstavili smo tudi časovnico dogodkov za pripravo Strategije lokalnega razvoja za naslednje programsko obdobje in pozvali člane k razmišljanju in snovanju novih idej. Pogovorili smo se tudi o razpoložljivih sredstvih ter pregledali stanje projektov preko objavljenih javnih pozivov LAS Vipavska dolina.

Ogledali smo si tudi vinsko klet Guerila, kor primer dobre prakse biodinaminčnega vinogradništva. Sam predstavnik je tudi član LAS Vipavska dolina, ki deluje v več biodinamičnih društvih.

Grozdje za njihova vina pridelajo sami, trgatev poteka ročno. Počakajo, da je grozdje resnično zrelo, saj je zdravo in zrelo grozdje pogoj biodinamičnega kletarjenja. Fermentacije so izključno spontane, prav tako poteka spontano tudi biološki razkis. Stekleničijo tudi brez filtracije in vsa dela v kleti opravljajo skladno z biodinamičnim koledarjem.