Vabilo na 10. redno sejo Skupščine LAS Vipavska dolina

Spoštovani člani LAS Vipavska dolina,

vabimo vas na 10. redno sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo potekala v sredo, 15. junija 2022 ob 16. uri.

Med 15:45 in 16.00 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlagan dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti 10. seje Skupščine LAS
  2. Določitev zapisnikarja
  3. Potrditev dnevnega reda 10. seje Skupščine LAS
  4. Pregled in potrditev Poročila o delu LAS Vipavska dolina v letu 2021
  5. Pregled in potrditev Plana dela LAS Vipavska dolina za leto 2022
  6. Poročilo nadzornega odbora LAS za leto 2021
  7. Razno.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov ob tem, da so prisotni oz. zastopani člani iz vseh treh sektorjev.

Zaradi ustrezne organizacije seje vas prosimo, da svojo prisotnost oziroma odsotnost sporočite v tehnično pisarno LAS na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si.

Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost tudi za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri dobrega in uspešnega delovanja naše lokalne akcijske skupine v novi finančni perspektivi.