Predstavitev projektov LAS Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina je doslej objavil 5. javnih pozivov za izbor projektov, tri razpise sofincariane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in dva iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpisi so bili razdeljeni na manjše in standardne operacije.

Izvajali in prijavljali smo se na projekte sodelovanja in sicer na 4. in 5. javni razpis MKGP.  Prijavili pa smo tudi projekte sodelovanja sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V izvajanja sta tako skupno dva projekta sodelovaje. Ravno tako imamo v izvajanju en projekt LAS, dva pa nameravamo še prijaviti.

Zaključenih je 6 projektov med njimi tudi dva projekta sodelovanja, v izvajanju jih je 13, v pripravi sta trenutno še 2 projekta LAS. 

Vabljeni k ogledu kratke predstavitve projektov LAS Vipavska dolina.

Ob tem vam voščimo še naj Vam leto 2022  prinese zdravja, ljubezni, miru, in veliko priložnosti za nove ideje, nove projekte, nove vezi, nove uspehe.

Ekipa tehnične pisarne LAS Vipavska dolina
Melita, Meta, Suzana