Kreativnost in Inovativnost Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije

Konec letošnjega septembra je bila v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina izvedena delavnica Kreativnost in Inovativnost z namenom nabora možnih vsebin Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije v prenovljeni Rustjevi hiši v središču Ajdovščine.

Delavnica je potekala v sklopu operacije imenovane “Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije“, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Delavnico je koordiniral in moderiral facilitator Matic Batagelj v imenu partnerja operacije Območno obrtne – podjetniške zbornice Ajdovščina, vsi ostali partnerji Občina Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina, Pilonova galerija Ajdovščina in Mlinotest d. d. pa so predstavili svoje izkušnje na področju oblikovanja kreativnih vsebin in podjetniških priložnosti, ki jih ponuja tradicionalno pekarstvo in mlinarstvo. Delavnice so se udeležili predstavniki iz splošne javnosti, ranljivih skupin in strokovnjakov.

Delavnica je bila razdeljena na 3 dele. V prvem delu smo definirali glavne izzive na področju ponudbe v mestu Ajdovščina, z namenom, da z naborom aktivnosti Prostora doživetij pekarstva in mlinarstva odgovorimo tudi na kakšnega od teh izzivov. V drugem delu smo se osredotočili predvsem na iskanje primerov dobrih praks, ki nam bi pomagale pri kasnejšemu oblikovanju idej. S tem namenom so partnerji projekta predstavili nekaj svojih primerov dobrih praks, v katerih smo iskali navdih. V tretjem delu, smo se posvetili končni generaciji idej za nabor možnih aktivnosti Prostora doživetij pekarske in mlinarske tradicije. Najprej smo s pomočjo priprave zapiskov zbrali svoje misli, nato pa je vsak udeleženec pripravil 10 različnih idej za aktivnosti. Po pripravi tako velike količine idej si je vsakdo izmed udeležencev izbral tisto idejo, ki mu je bila najbolj všeč ter pripravil končni koncept svoje ideje. Na končnem konceptu je bilo treba pripraviti opis glavne ideje z dodatno razlago, določiti primarnega uporabnika ter definirati osnovno uporabnikovo pot. Po pripravi končnih konceptov so udeleženci še glasovali za najboljše ideje z namenom postaviti v ospredje nekatere ideje v pomoč končnim odločevalcem.

Delavnica je z motivacijo in aktivacijo prispevala k kreativnem razmišljanju in vključevanju v sooblikovanje in soustvarjanje možnih vsebin Prostora doživetij pekarske in mlinarske. Vabljeni k prihajajočim delavnicam na to temo. Več o tem na e-mail naslovu: euprojects@ajdovscina.si.

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.