Razstava del natečaja “naj pek”

Predšolski otroci in učenci so v okviru projekta sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« v preteklem šolskem letu 2020/21 raziskovali in soustvarjali dediščino mlinarstva in pekarstva. Razstava najboljših likovnih del je na ogled na panojih v oknih stavbe Pilonove galerije.

Poleg številnih drugih aktivnosti smo v okviru projekta izvedli tudi natečaj »Naj pek«, s katerim smo želeli dvigniti ozaveščenost mladih, predvsem predšolskih otrok in osnovnošolcev, o pomenu in tradiciji peke kruha, pekarske in mlinarske obrti ter značilnih žitih, iz katerih so naši predniki pridobivali moko za kruh. Hkrati smo želeli vzporednice potegniti na Vena Pilona, pomembnega slovenskega slikarja, grafika in fotografa. Njegov oče, Domenico Pilon (po domače Meningo) je bil priznan ajdovski pek.  V slikarjevi rojstni hiši je nekoč delovala očetova pekarna – spomin nanjo še dandanes brezčasno živi v njegovih umetninah.

V okviru natečaja so navkljub oteženim razmeram nastala zanimiva umetniška dela, ki jih je ocenila strokovna komisija v sestavi likovne pedagoginje mag. Silve Karim, direktorice Pilonove galerije Tine Ponebšek in Irene Raspor iz Občine Ajdovščina. Komisija je ugotovila, da so vsi izdelki, ne glede na starost udeležencev, kvalitetni, zato je bil izbor najboljših težka naloga.

Majhna nagrada in zahvala za trud ter kreativnost mladih ustvarjalcev je razstava najboljših likovnih del, ki si jo lahko ogledate na panojih v oknih stavbe Pilonove galerije. Razstavljena likovna dela so na voljo za ogled do 20. avgusta 2021.

Vsem otrokom želimo, da jim nikoli ne zmanjka navdiha in volje za nadaljnje ustvarjanje!

Prispevek so pripravili na Občini Ajdovščina v oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.