Potrjena tretja sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina

LAS Vipavska dolina je dne 8. 7. 2021 prejel s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Odločbo o potrditvi 3. spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Vipavska dolina 2014 – 2020 (Odločba št. 33151-37/2015/84 z dne 28. 6. 2021). Na podlagi potrjene 3. spremembe je LAS Vipavska dolina upravičen do dodatnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj, podukrep 19.2« v višini 63.887,97 EUR.

Na podlagi odločitve skupščine LAS Vipavska dolina, z dne 29. 3. 2021 bodo dodatna sredstva v celoti namenjena doseganju obstoječega TPU 1 – Ustvarjanje delovnih mest, Splošni cilj –  Spodbuda podjetniškega okolja in aktiviranje podjetniške miselnosti, Posebni cilj – Ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta, Ukrep – Spodbujanje podjetniških aktivnosti, Kazalnik – Število novih izdelkov ali storitev.

3. sprememba Strategija lokalnega razvoja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina (dokument