Izvedba aktivnosti “Izobraževanje za vodnike”

V okviru projekta sodelovanja “Pot miru – dediščina prve svetovne vojne”, ki ga LAS Vipavska dolina izvaja še z LAS Dolina Soče, LAS Gorenjska košarica, LAS  v objemu sonca in LAS S CILjem smo v četrtek, 17.6.2021 izvedli aktivnost “Izobraževanje za vodnike in ponudnike” na območju Ajdovščine in Vipave.

Ker je izobraževanje na temo zaledja Soške fronte pomembno za območje Ajdovščine in Vipave, saj predstavlja letalstvo, bolnice in pokopališča ter drugo zaledno infrastrukturo smo skupaj z Zavodom za turizem TRG Vipava organizirali usposabljanje.

Najprej so v Vipavi v Vojnem muzeju, za katerega skrbi Mitja Močnik, turistični vodniki spoznali predmete zaledja soške fronte. Glavni poudarek je bil na bolnišnicah in oskrbi ranjencev. Žal, je s tem povezana tudi tematika pokopališč, ki jih je bilo na našem območju kar veliko. Ravno tako, pa se zaledje povezuje tudi z letalstvom in letališči ter vojno opremo. Vojni muzej sestavlja več kot 6.000 razstavnih eksponatov na temo zaledja soške fronte in prve svetovne vojne.

Predstavitvi muzeja je sledila še predstavitev Zgornje Vipavske doline v obdobju prve svetovne vojne. Gospod Močnik je vodnikom predstavil Avstro ogrske vojašnice v Vipavski dolini, sledila je predstavitev poteka žičnice od Ajdovščine do Grahova z vmesnimi lokacijami. Bolnišnice so bile postavljene na več lokacijah v Ajdovščini in Vipavi, ravno tako tudi letališča. V Ajdovščini je letališče še danes postavljeno na istem kraju kot v času 1. svetovne vojne. Na koncu je bila izpostavljena tudi druga, ampak še vedno pomembna zaledna infrastruktura od urejanja poljedelskih površin, skladišč in raznih centrov, delavnic, pekarn do protizračnih obramb ter poligonov za usposabljanje.

Skozi slikovito predstavitev so tako vodniki spoznali zaledje soške fronte našega območja, katerega pomembnost bodo lahko vkomponirali v svoje predstavitve omenjenih krajev.

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen s potrditvijo Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina za programsko obdobje 2014–2020. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.