NA BRJAH SLOVESNO OB ZAKLJUČKU PROJEKTA DVIG PREPOZNAVNOSTI KMETIJE ČEHOVIN

V petek, 21. maja se je na Brjah odvil zaključni dogodek projekta »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella«, s katerim sta Dagmar in Aleš Čehovin v lanskem letu uspešno kandidirala na 3. javnem pozivu LAS Vipavska dolina za manjše projekte. Vabilu na Dan odprtih vrat Kmetije Čehovin sta se odzvala tudi državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej in koordinatorka za CLLD iz kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Alina Cunk Perklič.

Lokalna akcijska skupina (LAS) Vipavska dolina je v preteklem letu objavila 4. javne pozive za sofinanciranje projektov s sredstvi dveh evropskih skladov, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skupni vrednosti 800.000 €. Upravni odbor LAS je za sofinanciranje potrdil 13 projektov, med njimi tudi projekt Kmetije Čehovin. Kljub temu, da je šlo pri projektu za manjši projekt v finančnem smislu, gre za pomemben doprinos, saj se bo z dvema novima oblikovanima spletnima stranema ne le povečala prepoznavnost kmetije in nove tržne znamke vin Ana Bella, ampak je to tudi pomemben kamen v mozaiku turističnih produktov Vipavske doline, ki precej stavi tudi na produkte zelenega podeželskega turizma. V  okviru projekta so izpeljali tudi aktivnost vključevanja upokojencev v delo na kmetiji in sicer pri sajenju trt.

Po predstavitvi kmetije in spodbudnem nagovoru državnega sekretarja Antona Hareja je predsednik LAS Vipavska dolina Janez Furlan poudaril pomembnost pobud iz lokalnega okolja za trajnostni razvoj Vipavske doline.

V drugem delu obiska na Brjah je Janez Furlan povabil predstavnika ministrstva na ogled delujočega Učnega centra Brje, ki je svoja vrata odprl natanko pred šestimi leti in predstavlja enega od trajnostnih projektov, ki so bili financirani s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko lokalne akcijske skupine. Projekt je nastal po tako imenovanem principu »od spodaj navzgor«, in sicer na pobudo Krajevne skupnosti Brje, Društva vinogradnikov in vinarjev Brje in Občine Ajdovščina, ki so več let iskali primerno rešitev za oživitev stare šole. Priložnost so prepoznali v vzpostavitvi učnega centra za predelavo kmetijskih pridelkov, zlasti sadja, v sadni sok, sadno vino, kis, žganje, marmelade, kompote in suho sadje. Za stalna izobraževanja skrbi Ljudska univerza Ajdovščina. Obisk državnega sekretarja in koordinatorke za CLLD je bila tudi lepa priložnost za diskusijo o novem programskem obdobju Evropske unije in možnostih uresničevanja razvojnih projektov na območju Vipavske doline s pomočjo evropskih sredstev, v kateri sta poleg predsednika LAS Janeza Furlana sodelovali tudi podpredsednica LAS Eva Mermolja, sicer direktorica Ljudske univerze Ajdovščina in Brigita Habjan Štolfa, direktorica Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina.

Vabljeni tudi k ogledu spletnih strani:

https://kmetija-cehovin.si/ 

https://ana-bella.si/