PREGLED IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU JAVNIH POZIVOV LAS VIPAVSKA DOLINA

Po uspešno izvedenih štirih javnih pozivih LAS Vipavska dolina v letu 2020, v letošnjem letu potrjeni projekti pričenjajo z izvajanjem svojih aktivnosti. Manjši projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, ki so potrjeni tudi z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se že pričeli izvajati. Ljudska univerza Ajdovščina je v okviru dveh projektov »Stara semena – tradicija in preživetje« in »Avtohtona zelišča« izvedla že kar nekaj delavnic in izobraževanj na temo ohranjanja tradicije. Zavod za turizem TRG Vipava, ki prav tako sodeluje v dveh turističnih projektih, pa je že izpeljal teoretični del izobraževalnih predavanj za turističnega vodnika v okviru projekta »Vipavske zgodbe«. V drugem projektu  »Vinar za en dan« pa bo oblikovan turistični produkt, ki bo vključeval ponudbo lokalnih vinarjev. Oblikovali bodo program, ki bo povezal več ponudnikov, vinogradnikov oz. vinarjev. Kmetija Čehovin pa že zaključuje projekt »Dvig prepoznavnosti Kmetije Čehovin – Ana Bella«, kjer so pripravili dve spletni strani (https://kmetija-cehovin.si/ in https://ana-bella.si/) ter dan odprtih vrat s predstavitvijo njihove kmetije.

Upravni odbor LAS Vipavska dolina je za drugi javni poziv za standardne operacije EKSRP potrdil tri projekte, dva projekta Občina Ajdovščina sta že začela z izvedbo aktivnosti in sicer »Prenova mestne tržnice Ajdovščina« in »Po terasah in suhozidju«, katerih aktivnosti so bile predstavljene na novinarski konferenci. Podjetje Theodosius d.o.o. bo z izvedbo projekta »Od odpada iz vinogradov Vipavske doline do 5-zvezdičnih doživetij, storitev in produktov« začelo v začetku maja.

Trije manjši projekti, ki jih je potrdil upravni odbor in so sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj so se prav tako začeli izvajati pred kratkim. Dva projekta izvaja Ljudska univerza Ajdovščina, in sicer »Kulinarične specialitete iz mesa drobnice« in »Spodbujanje samooskrbe z balkonskim vrtičkarstvom«. Projekt, ki se bo izvajal v Vipavi z naslovom »Vipavske zgodbe« pa skupaj izvajata Zavod za turizem trg Vipava in Lavričeva Knjižnica Ajdovščina. V okviru projektov se odvijajo tudi že delavnice. Če vas tematike zanimajo, lahko več informacij najdete tudi na spletnih straneh upravičencev.

Po vrednosti in aktivnostih najobsežnejši projekt »Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije«, ki ga izvaja Občina Ajdovščina, je že začel s predstavitvijo aktivnosti in sestanki partnerstva, kjer se bodo povezali vsi vključeni deležniki v prenovo Rustjeve hiše, ki stoji v ajdovskem mestnem središču. Projekt je bil potrjen v okviru 4. javnega poziva LAS Vipavska dolina za standardne projekte, kjer je bil s strani upravnega odbora potrjen tudi projekt Občine Vipava z naslovom »Dostopna in zelena Vipava«, ki je z aktivnostmi pričel v začetku aprila.