Predstavitev prenove mestne tržnice Ajdovščina

Novinarska konferenca, 21.4.2021

21.4.2021 je potekala novinarska konferenca z namenom predstavitve projekta Prenova mestne tržnice Ajdovščina.

Občina Ajdovščina kot vodilni partner projekta Prenova mestne tržnice Ajdovščina skupaj s projektnima partnerjema, Krajevno skupnostjo Ajdovščina ter Turističnim in kulturnim društvom Špajza, pričenja z izvajanjem projekta. Projekt, ki bo potekal na območju LAS Vipavska dolina do 30. 4. 2022, je namenjen spodbujanju razvoja kmetijstva in oskrbe lokalnega prebivalstva s pridelki in prehrambnimi izdelki podeželja.

Staro mestno jedro Ajdovščine bo s prenovo dela spodnje etaže objekta na Lokarjevem drevoredu 10 pridobilo pokrito tržnico – obogaten prostor srečevanja ponudnikov lokalne hrane iz Vipavske doline z mestnimi prebivalci, obiskovalci Ajdovščine in bližnjimi gostinci. Dopolnjevala bo ponudbo obstoječe zunanje tržnice ter kmečke tržnice, ki dvakrat mesečno poteka na Trgu 1. slovenske vlade. Obenem bo tržnica sestavni del turistične ponudbe, saj se nahaja neposredno ob turistično obiskanem obzidju nekdanje rimske utrdbe Castra ter ostankih rimskega kopališča.

Prostor, ki je v preteklosti že služil različnim prehrambnim trgovinskim dejavnostim, bo kmalu opravljal novo poslanstvo. V njem bodo, varne pred različnimi vremenskimi situacijami, s svojo ponudbo vabile kmetije in manjši proizvajalci prehrambnih izdelkov podeželja.

Aktivnosti prenove objekta se bodo dopolnjevale s snovanjem partnerskega sodelovanja ponudnikov in kupcev ter njihovim opolnomočenjem s podjetniškimi in trajnostnimi vsebinami. Srečanja bodo namenjena razmišljanju o poslovnih priložnostih na podeželju v povezavi z kratkimi oskrbnimi verigami, družbi brez odpadkov (zero waste), krožnim gospodarstvom, okoljskimi omejitvami in podnebnimi spremembami, ki so v Vipavski dolini vedno bolj očitne. Skupaj bomo načrtovali prihodnost ranljivejših kmetijskih pridelovalcev in inovativnih proizvajalcev okusnih prehrambnih izdelkov in ta prizadevanja podprli z digitalnim orodjem, ki bo omogočil boljši pregled nad načrtovano ponudbo.

Med lokalnimi prebivalci bomo stremeli k dvigu zavedanja o vplivu lokalne hrane na zdravje vseh generacij, podvrženih okoljskim vplivom, preobremenjenosti in boleznim sodobnega časa. Prav tako bomo izpostavljali pomen nakupovalnih navad za ohranjanje naravne in kulturne dediščine podeželja in spodbujanje dviga samooskrbe naše Vipavske doline. Vključevali bomo tudi mlade, starejše, brezposelne in druge, ki iščejo nove poslovne ali zaposlitvene priložnosti na področju oskrbe z lokalno hrano in želijo biti del skupnih prizadevanj za ponudbo lokalne hrane v mestu.

Projekt Prenova mestne tržnice Ajdovščina je bil odobren v okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina za izbor standardnih operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Celotna vrednost projekta znaša 203.396,45 evrov, od tega je investicija v prenovo in opremo objekta je ocenjena na 159.248,25 evrov. Sredstva v višini 146.279,06 evrov sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2.

Kontaktni podatki izvajalcev projekta:

Kontaktna oseba: Janez Furlan, vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, trznica@ajdovscina.si

Kontaktna oseba: Valentin Krtelj, predsednik, ajdovscina@ajdovscina.si

Kontaktna oseba: Mirjana Bužanin, info@darovivipavske.si

Operacijo Prenova mestne tržnice Ajdovščina sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020/ukrep LEADER/podukrep 19.2. Za vsebino je odgovorna Občina Ajdovščina. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.