Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost v drugi/zaključni fazi projekta

V operacijo sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost so vključeni štirje slovenski LAS-i s partnerji: 1. LAS med Snežnikom in Nanosom (Občina Postojna, Zavod Znanje, RRA Zeleni kras), 2. LAS loškega pogorja (Alpina, Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora, 3. LAS Vipavska dolina (Regijska razvojna agencija ROD, Občina Ajdovščina), 4. LAS s CILjem (Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija). Projekt je bil potrjen v okviru 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Občina Ajdovščina je v drugi fazi v trajanju enega leta, od februarja 2020 do februarja 2021 v sklopu Rustjeve hiše, kjer je nekoč že delovala pekarna, izvedla tako imenovane mehke aktivnosti, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, pa je kot partner sodeloval pri vodenju in koordinaciji, promociji in vsebinskih delovnih sklopih vezanih na povezovanje in sodelovanje.

Izvedli smo kar nekaj delavnic in usposabljan, prvo na temo podjetništva in pregleda možnosti uresničevanja poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini. Delavnica je bila izvedena, ko se razmere s Covidom 19 malo umirile v poletju 2020. Na delavnici je bila predstavljena tematika motiviranja potencialnih podjetnikov za obujanje domačih obrti, predstavljene so bile osnove podjetništva in pregled umestitve dejavnosti skladno z zakonodajo v Sloveniji. Pregledali pa so tudi možnosti uresničevanje poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini, ki ima s tem povezano bogato zgodovino.

Druga delavnica je bila namenjena in je nadgradila obujanje domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno oblikovale identiteto območja Vipavske doline  – mlinarstvo in pekarstvo. Delavnici v dveh deli sta bili namenjeni predvsem brezposelnim (mladim in starejšim) ter invalidom, katerim smo poskušali pomagati in omogočiti, da s pridobljenim znanjem uresničijo poslovno pobudo oz. poslovno idejo, osnovano na tradiciji obrtniškega pekarstva.

Pripravljena in uspešno je bila izvedena tudi delavnica za osnovnošolce na temo predstavitve kruha na Tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je letos potekal 20. novembra v spletni različici.). Aktivnost je bila združena z natečajem “naj pek”, kjer so bili otroci postavljeni pred poseben ustvarjalni izziv. Skupaj s starimi starši ali starši so spekli in ustvarjali pekarske izdelke. V okviru delavnic so si otroci pogledali 4 filmčke, kot uvod najprej naš promocijski video, sledili so še trije dokumentarni filmi o tradiciji pridelave koruze v Zgornji Vipavski dolini in peki kruha v krušni peči ter o predstavitvi pekarske tradicije na Ajdovskem.  Aktivnost se je povezala tudi s predšolskimi otroci iz ajdovskega vrtca, ki so ustvarjali razne slikanice, ki bodo razstavljene v Pilonovi galeriji.

Izdelali smo tudi marketinški načrt in celostno grafično podobo predstavitvenega centra. Pri izboru imena »Rustjeva hiša kruha – Doživljajski center (Experience centre)« smo ohranili tradicionalno ime hiše, hkrati pa smo z imenom želeli jasno sporočiti, da je hiša danes namenjena doživetju kruha. Ureditev Rustjeve hiše v mestnem jedru Ajdovščine z obuditvijo obrtniškega mlinarstva in pekarstva predstavlja za LAS Vipavska dolina pomemben in inovativen produkt.

Osnovno izhodišče oblikovanja podobe centra je preprostost. Za asociativno polje snovanja smo uporabili zrno žita, organsko formo, ki je hkrati prepoznavna in človeško topla. Logotip je tako združil oboje, stilizirano zrno in preprosto pisavo, ki se spogleduje s preteklostjo, a je v vseh pogledih sodobna. Naša želja je bila razviti turistični spominek, ki bo na eni strani podpiral čim več aktivnosti oz. doživetij v centru, hkrati pa bo obiskovalcu predstavljal neko uporabno vrednost. Danes namreč dajemo prednost spominkom, ki jih kupec lahko vključi v svoje življenje in tako še nekaj časa podoživlja prijetno izkušnjo z izvornega mesta nakupa spominka.

Uporabnost smo prepoznali v zvezku za recepte, ki ostaja priljubljen pripomoček vseh ljubiteljev doma pripravljene hrane. Naslovnica je zasnovana kot povabilo k ustvarjanju in razmisleku o pomenu kruha. Nekaj notranjih strani je namenjenih lokalnim zgodbam o mlinarstvu in pekarstvu ter o Venu Pilonu, sinu ajdovskega peka. Posebnost zvezka je, da dvojezičnost doseže s preprostim obračanjem: z ene strani je zvezek natisnjen v slovenskem jeziku, z druge pa v angleškem jeziku.  Ilustracija na naslovnici zvezka, zasnovana kot ključna komunikacijska konstanta, predstavlja poustvaritev slovite Pilonove slike kruha.

Izdelana sta bila poslovni načrt in predstavitveni video s katerima želi Občina Ajdovščina nagovoriti čim več deležnikov in ciljnih skupin z namenom, da se ustvari zainteresirana skupnost, ki bi nadgradila osnovno idejo, pristopila k oblikovanju in izvajanju vsebin in na ta način vzpostavila dinamično vez z javnostjo, ki bo koristila ta prostor in njegove vsebine. Na podlagi napisanega smo izvedli udi predstavitveno delavnico za vključene deležnike ter spletno motivacijsko delavnico na temo mreženja in motiviranja ciljnih skupin predstavitvenega centra Rustjeva hiša.

Občina Ajdovščina je za zaključek projekta pripravila tudi predstavitveno brošuro Rustjeve hiše, centra, ki bo zaživel s prenovo investicije Rustjeve hiše. Brošura bo predstavljena v štirih jezikih, poleg slovenščine, še v italijanščini, nemščini in angleščini. Zasnovane so tudi že aktivnosti, ki se bodo izvajale v prenovljeni Rustjevi hiši, ki pa se bo prenavljala s sofinanciranjem sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Tretji sestanek partnerstva projekta sodelovanja je potekal v Občini Žiri. Po »koronskem» času smo se dobili vsi štirje sodelujoči LAS, kjer smo se pogovarjali o izvedbi aktivnosti v času od zadnjega sestanka, ki je potekal v Ajdovščini še v prvi fazi. LAS loškega pogorja je odprl potujočo razstavo o čevljarstvu v Alpini ter v sodelovanju s čevljarjem Alešem Kacinom. Pripravili so tudi promocijski film, ki prikazuje dediščino in sodobnost obrti čevljarstva, skozi zgodovino tovarne Alpina ter modernostjo, ki jo obuja čevljar. Na območju LAS S CILjem, so ravno tako začeli s snemanjem promocijskega filma, ki prikazuje zgodbe rudarjev, dokončali pa so tudi lončarsko razstavo. V povezavi s tihotapko Marino Melihiorco pa bodo v septembru pripravili gledališko predstavo za otroke. Znan Ozbičev brivski salon v Postojni je že dobil obnovljeno zunanjost, kjer bo tekom projekta obnovljena tudi notranjost, po prejšnjem brivskem salonu, predvsem bo izpostavljen historični vidik brivnice.

Konec novembra smo se še zadnjič pred zaključkom projekta sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost srečali na partnerskem sestanku. Planirana izvedba novinarske konference, bo pri vseh partnerjih potekala v virtualni obliki, za vsako območje posebej, tam bo predstavljeno tudi partnerstvo predvsem pa rezultati vsakega posamičnega partnerja. Novinarsko konferenco na našem območju smo izvedli 24.2.2021.

S skupnimi močmi, vseh štirih LASov in partnerjev smo zastavili skupni načrt nadaljnjega razvoja tradicionalnih obrti, obrtniškega turizma pripravljene smernice z vizijo trženja na področju dediščine. Pri aktivnosti implementacije dobrih praks partnerskih LAS pa smo implementirali Idrijsko rudarsko hišo na pekarsko Rustjevo pekarno.

Na našem srečanju ogleda dobrih praks smo partnerje popeljali na strokovno ekskurzijo po mestu Ajdovščina po sledeh industrijske dediščine, mimo umetniških galerij, ki so tesno povezane s pekarstvom (Veno Pilon) ter pokazali dobre prakse ohranjanja naše kulturne dediščine in tradicije.

Ogledali smo si Pilonovo galerijo; Veno Pilon, priznan ajdovski umetnik, je bil rojen v hiši, v kateri je delovala pekarna. Pekarno je v prvi polovici 20. stoletja vodil njegov oče, Domenico Pilon (po domače Meningo). V njej je prodajal različne vrste kruha, ki jih je Veno Pilon upodobil na svoji sliki »Kruh« in na neki razstavi s ponosom poudaril »to pa je Meningov kruh«. Direktorica Pilonove galerije je izpostavila tudi Miška Venča, ki kot mišek prebiva v Pilonovi pekarni in je sedaj namenjen za animiranje otrok in pripravo otroških delavnic.

Ogledali smo si tudi zapuščino Rustjeve hiše. Poleg Meningove pekarne je bila v Ajdovščini poznana tudi Ruštjeva pekarna (v Rustjevi hiši), ki se je nahajala v neposredni bližini Pilonove pekarne (danes Pilonove galerije). V prihodnje se planira tudi obnova te pekarne.

Pogledali smo si tudi kar je ostalo od pogorelega Jochmannovega mlina, ki se nahaja tik ob vhodu v ajdovsko mestno jedro, je bil v 19. stoletju najmogočnejši valjčni mlin v cesarstvu, celotno zgodovino mlinarstva nam je predstavil gospod Jožef Krečič. Leta 1867 je mlin zgradil Wenzel Jochmann, viri pa navajajo, da je Jochmann leta 1905 vanj vgradil vodno turbino in tako proizvajal elektriko zase in še za nekaj meščanov.

Ogledali smo si in predstavili tudi nove prostore v centru Ajdovščine, ki so namenjeni TICu, prej pa je v njih delovala trgovina PEKO. Matej Lavrenčič, nam je kot primer dobre prakse predstavil delovanje Faladurja (faladur je starinska beseda za kaščo). Nahajajo se v obnovljenem rimskem stolpu sredi Ajdovščine, kjer ponujajo lokalne izdelke in proizvodov  in ustvarjajo zgodbo o Vipavski dolini.

Obiskali smo tudi kmetijo Pipan iz Planine nad Ajdovščino, kjer so nam predstavili pozabljeno obrt peke kruha na tradicionalen način in kjer so svojo zgodbo spremenili v uspešno dopolnilno dejavnost na kmetiji.

Potujoča razstava »ŽIRI, ČEVLJARSKO MESTO«, je bila postavljena v območno obrtni podjetniški zbornici v Ajdovščini v mesecu septembru in oktobru. Na njej se je prepletala zgodba ročne izdelave čevljev na eni in industrijske proizvodnje obutve na drugi strani. Svetovno znano podjetje Alpina slovi po kakovostni športni in modni obutvi. Način industrijske proizvodnje obutve razvija in nadgrajuje vse od ustanovitve podjetja leta 1947. Bogata zapuščina mojstra čevljarja Alojza Karnerja in žirovske tradicionalne ročne izdelave obutve pa se ohranja v delavnici AK Alojz Karner, ki jo vodi Aleš Kacin. V njej so vsi čevlji narejeni po meri naročnika in na tradicionalen ročni način, nadgrajen s sodobnimi principi oblikovanja.

Ker dveh srečanj in predstavitve partnerskih LAS na območju LAS Loško pogorje in LAS med Snežnikom in Nanosom, zaradi ukrepov korona virusa nismo mogli izvesti v živo, smo se partnerji odločili, da dogodek prestavimo na splet in pripravimo Spletno tržnico rokodelcev. LAS Vipavska dolina se je predstavila s tradicijo pekarstva in mlinarstva ter s predstavitvijo treh ponudnikov: Erik Bačar in Polona Klančnik – d(r)oživetje / šola peke z naravnim kvasom, Marta Pipan – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini.

Skupna promocijska brošura predstavlja štiri slovenske LAS, ki so se združili za namen projekta sodelovanja in v letu 2019 začeli z izvajanjem. V sami brošuri lahko preberete ključne informacije o vsakem področju ter kratek opis njihovega delovanja. Spoznate lahko tudi glavne aktivnosti in cilje, ki jih je vsak LAS na območju izvedel. Za namen dodatnih informacij, pa so vam na voljo tudi kontaktni podatki vseh partnerjev, območja, ki predstavljajo domače in umetnostne obrti. V brošuri pa si lahko tudi skozi fotografije ogledate utrinke projekta.

Skupno promocijsko brošuro vseh štirih sodelujočih LAS si lahko ogledate na tej povezavi.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.