Skupna promocijska brošura – DUO

DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – DEDIŠČINA IN SODOBNOST

Projekt sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je nastal z opažanjem in zavedanjem, da kulturna dediščina, ki jo skušamo ohraniti, izginja pred našimi očmi.
Sredstev za njeno obnovo oz. revitalizacijo je na voljo premalo, kakovostno medsektorsko sodelovanje pri ohranjanju dediščine je zanemarljivo in hkrati ni prepoznana kot pomemben dejavnik za gospodarski in trajnostni razvoj, stabilnost in družbeno povezanost skupnosti.
Rdeča nit sodelovanja štirih lokalnih akcijskih skupin (LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS s CILjem) je revitalizacija posameznih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v projekt vključenih LAS in so imele velik vpliv na njihov gospodarski in širši družbeni razvoj.

V Postojni oživljamo brivskofrizerski salon Ozbič, v Vipavski dolini mlinarstvo in pekarstvo, v Žireh čevljarstvo ter na Idrijsko-Cerkljanskem območju čipkarstvo in obrti, povezane z rudarstvom.

Vse aktivnosti gradimo na skupnih ciljih: medsektorskem razvoju novih, inovativnih in na dediščini temelječih produktov, storitev in programov, ter jih povezujemo s podjetništvom, turizmom, trajnostnim in širšim družbenim razvojem. Pri tem je ključnega pomena sodelovanje ponudnikov, njihov skupni nastop na trgu ter izmenjava znanj ter izkušenj s področja ohranjanja in revitalizacije dediščine. Na koncu pa je za ohranjanje nujna aktualizacija in vključevanje dediščine v sodobno življenje na vseh sodelujočih območjih.

Skupna promocijska brošura predstavlja štiri slovenske LAS, ki so se združili za namen projekta sodelovanja in v letu 2018 začeli z izvajanjem. V sami brošuri lahko preberete ključne informacije o vsakem področju ter kratek opis njihovega delovanja. Spoznate lahko tudi glavne aktivnosti in cilje, ki jih je vsak LAS na območju izvedel. Za namen dodatnih informacij, pa so vam na voljo tudi kontaktni podatki vseh partnerjev, območja, ki predstavljajo domače in umetnostne obrti. V brošuri pa si lahko tudi skozi fotografije ogledate utrinke projekta.

Skupno promocijsko brošuro vseh štirih sodelujočih LAS si lahko ogledate na tej povezavi.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3