Sestanek partnerstva DUO

V sredo, 25.11.2020 smo se še zadnjič pred zaključkom projekta sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost srečali na partnerskem sestanku.

Skupaj smo pregledali izvedene skupne aktivnosti ter aktivnosti, ki jih je potrebno še izvesti. Kot partnerstvo štirih slovenskih LAS (LAS Vipavska dolina, LAS mes Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja in LAS  s CILjem) smo oblikovali skupno promocijsko brošuro, ki prikazuje obrti vsakega območja.

Ker aktivnosti srečanja partnerjev in predstavitve vsakega območja nismo mogli izvesti, smo pripravili spletno tržnico rokodelcev, ki je na Facebook strani ustvarjena kot dogodek predstavitve vsakega območja. Tako vsak LAS predstavlja tri ključne ponudnike na temo obrti. LAS Vipavska dolina predstavljamo tradicijo pekarstva in mlinarstva, kjer se je že predstavilo Planinske gospodinje s Planine, Erika Bačarja z drožmi in Marto Pipan.

Planirana je tudi izvedba novinarske konference, ki bo najverjetneje potekala v virtualni obliki, za vsako območje posebej, tam bo predstavljena tudi skupna promocijska brošura, predvsem pa rezultati vsakega posamičnega partnerja.

Na območju LAS Vipavska dolina smo s partnerjem Občino Ajdovščina izvedli 2 delavnici za brezposelne in dva poslovna načrta. Izdelali smo tudi marketinški načrt in celostno grafično podobo predstavitvenega centra. Pripravljeni sta bili tudi dve podjetniški delavnici in dve delavnici za osnovnošolce na temo predstavitve kruha na Tradicionalnem slovenskem zajtrku. Zasnovali smo tudi turističen spominek.

LAS med Snežnikom in Nanosom v Postojni obnavlja brivsko-frizerski salon Ozbič, ki bo doživel celotno rekonstrukcijo in vzpostavil delovanje. Partnerji so posneli tudi filme s posnetki gospoda Ozbiča ter pripravili celostno grafično podobo brivskega salona.

Območje loškega pogorja predstavlja čevljarstvo, kjer so pripravili potujočo razstavo, ki smo jo gostovali tudi v Ajdovščini. Tudi oni so pripravili intervjuje s čevljarji, razvili so pa tudi čevelj, zasnovan na žirovski tradiciji.

LAS s CILjem je izdelal kostume, ki so bili izvedeni na podlagi izsledkov raziskave. Pripravili so ilustracijo tipičnega lika »Melhiorca in rudar« ter zasnovali več konceptov različnega promocijskega materiala. Kot glavno aktivnost, so izpostavili gledališka uprizoritev Marine Melhiorce (tihotapke živega srebra).

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3