OBNOVA RUSTJEVE HIŠE JE OBNOVA ZGODBE O NAŠI DEDIŠČINI PEKARSTVA IN MLINARSTVA

Občina Ajdovščina si v okviru operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS) »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« pod okriljem LAS Vipavska dolina, prizadeva obuditi dve tradicionalni panogi, značilni za naš okoliš, in sicer mlinarstvo in pekarstvo.

 

Mlinarstvo in pekarstvo sta pomembno oblikovali in še vedno oblikujeta življenje in identiteto našega lokalnega področja. Kljub temu, da sta zgodovinsko in tradicionalno priznani, pa v sebi skrivata še mnogo več – to sta obrti, ki imata pomemben vpliv tudi na vsakdanje življenje, obrti, katerih smisel in pomen gre mimo vseh časovnih in krajevnih omejitev. Neločljivo sta namreč povezani z nečem, brez česar si večina med nami ne zna predstavljati vsakdana – to je kruh.

Kruh je živilo, ki nas tako rekoč vsakodnevno spremlja in mu mnogi med nami ne dajejo posebnega pomena. Mogoče zaradi lahke dostopnosti, mogoče zaradi dejstva, da spada med osnovna, enostavna živila … Kruh pa v sebi skriva mnogo več. Kruh je tisto živilo, ki je človeštvo spremljajo skozi celotno zgodovino, kruh je ljudi povezoval, na tak ali drugačen način. Pomanjkanje kruha je bila posledica bede in revščine, obilje kruha pa pokazatelj bogastva in blaginje. Kruh je ljudi delil na site in lačne, na revne in bogate. Čeprav je dandanes pomen kruha na srečo drugačen, ne smemo pozabiti na njegovo vlogo v našem vsakdanjem življenju in prav k temu stremimo s projektom LAS DUO, saj se zavedamo, da je zgodovina tista, na kateri gradimo.

Sodelujoči se zavedamo vrednosti dejavnosti, ki so povezane s peko kruha. Čeprav so dandanes prisotne na našem področju na drugačen način kot v preteklosti, je naša želja in naloga, da se jih revitalizira in preučuje ter da se v njih prepozna razvojni potencial, ki ga imajo. Na tem mestu želimo poudariti predvsem potencial, ki ga nosijo v sebi, in sicer tako v smislu turizma kot ostalih povezanih podjetniških in tržnih dejavnosti.

V tem pogledu je Občina Ajdovščina prepoznala Rustjevo hišo kot izobraževalno-predstavitveni center mlinarstva in pekarstva na Vipavskem. Starejše generacije Ajdovcev znajo povedati kako so v pekarno nekoč nosili peč testo kruha. Ti spomini na Rustjevo hišo in dogajanje v njej, in sicer tako spomini na peko kruha, ki je bil namenjen za trženje in torej nadaljnjo prodajo ali samo za intimno doživetje zaužitja kruha doma v krogu najdražjih, so med lokalnimi prebivalci, še vedno zelo živi – mnogi izmed njih še danes znajo točno povedati kako omamen je bil vonj, ki se je vil iz Rustjeve hiše.

V njen prid torej ne govori samo dejstvo, da se je v Rustjevi hiši pekarna že nahajala, ampak tudi odlična lega samega objekta, ki se nahaja v središču Ajdovščine. Z obnovo Rustjeve hiše se bo namreč tako rekoč »ubilo dve muhi na en mah«. Obnova objekta bo pomenila ne zgolj oživitev same tradicije in obujanja spomina na obrti mlinarstva in pekarstva, ampak bo tudi poživila staro mestno jedro mesta Ajdovščina. Bližina Pilonove galerije, v kateri se je pred časom tudi nahajala in delovala pekarna, še samo dodatno pripomore k atraktivnosti lokacije.

Rustjeva hiša je bila zgrajena v sredini 18. stoletja iz ostankov členov rimske Kastre. Arheološka raziskovanja so pod stavbo namreč odkrila ostanke rimskega obzidja ter bogato bero zgodovinskih predmetov iz več zgodovinskih obdobij, pri čemer je večina predmetov presenetljivo iz obdobja 1. svetovne vojne. Z namenom zaščite stavbe in njene zgodovinske vrednosti smo v predpripravah na samo obnovo objekta upoštevali navodila in smernice Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, ki skrbi za varstvo kulturne dediščine. Pri sami obnovi pa bo tako prisotna tudi nujnost ohranitve pomembnejših predmetov in pohištva, prav tako tudi nujnost prenove fasade z naravnimi materiali in na tradicionalen način. S takim pristopom navsezadnje kažemo svoj odnos do dediščine in lastne tradicije in s tem ohranjamo avtentičnost zgodbe, ki jo želimo kasneje po končani obnovi predstaviti tako obiskovalcem kot tudi generacijam, ki nam bodo sledile.

Naša želja je obiskovalcem prikazati edinstveno zgodbo, ki nam jo Rustjeva hiša pripoveduje, in to še zdaleč ne samo v smislu vizualnega izraza. Zgodbo bomo ustvarili, dopolnili in nadaljevali skozi številčne aktivnosti in doživetja. Prizadevali si bomo obiskovalcem istočasno ponuditi največ, kar lahko, torej stik z zgodovino, stik z lokalnim okoljem in skupnostjo, stik s dediščino območja in stik z lastno ustvarjalnostjo. Prav s tem namenom želimo obiskovalcem dati na voljo prostor, v katerem lahko sproščeno in kvalitetno preživljajo čas z vonjem na pravkar pripravljene pekarske in slaščičarske izdelke z lokalno noto, ki jih bodo lahko okušali ali na samem mestu ali doma v krogu svojih najbližjih, pa tudi prostor, kjer bodo lahko uživali v galerijskih ali muzejskih eksponatih, ali dali duška svoji ustvarjalnosti in radovednosti z udeležbo na delavnicah, ali enostavno le prostor, kjer si bodo lahko ogledali zgodbo, za katero so mislili, da je skoraj pozabljena.

Občina Ajdovščina, Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

»Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.«