Vabilo na Spletno tržnico rokodelcev – DUO

Ker dveh srečanj in predstavitve partnerskih LAS na območju LAS Loško pogorje, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Vipavska dolina ter LAS s CILjem zaradi ukrepov korona virusa ne moremo izvesti v živo, smo se partnerji pri projektu sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost odločili, da dogodek prestavimo na splet in pripravimo Spletno tržnico rokodelcev.

Vsak teden bo predstavljeno eno območje s predstavitvijo ključnih ponudnikov na temo, ki jo zastopajo v projektu. LAS Vipavska dolina se predstavlja s tradicijo pekarstva in mlinarstva ter s predstavitvijo treh ponudnikov: Erik Bačar in Polona Klančnik – d(r)oživetje / šola peke z naravnim kvasom, Marta Pipan – dopolnilna dejavnost na kmetiji, Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini. Kaj bodo predstavili ostali LASi pa lahko spremljate na Facebook strani Spletne tržnice rokodelcev in na naši spletni strani.

Dediščina nam pomaga oblikovati lastno identiteto in nam daje občutek pripadnosti. Prišepne nam skrivnosti preteklosti in nam pokaže, kakšni so bili načini dela in življenja v preteklosti. Dediščina pa je več kakor le to. Predstavlja namreč tudi velik navdih za prihodnost, saj z vpeljevanjem tradicionalnih znanj in veščin v vsakdanje življenje odgovarjamo tudi na ekonomske, okoljske in socialne izzive naše sodobne družbe.
Rdeča nit sodelovanja partnerjev v operaciji Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je obuditev izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno zaznamovale območja v operacijo vključenih LAS in so imele velik vpliv na gospodarski in širši družbeni razvoj. Te obrti so brivstvo in frizerstvo v salonu Ozbič v Postojni, čevljarstvo na območju loškega pogorja, mlinarstvo in pekarstvo na območju Vipavske doline, ter čipkarstvo in z rudarstvom povezane obrti v Idriji. Skupen jim je cilj po obuditvi, ponovni oživitvi posamezne obrti, prenosu in nadgradnji znanj. Vse te obrti imajo veliko dediščinsko vrednost in so potencialne za razvoj poslovnih priložnosti, inovativnih storitev in produktov.
Lepo vabljeni k sodelovanju na našem dogodku!

Operacija je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.