Javni poziv za izbor članov Komisije za ocenjevanje vlog v okviru Ocenjevalne komisije LAS Vipavska dolina

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina objavlja 16. 6. 2020 Javni poziv za izbor članov Komisije za ocenjevanje vlog v okviru ocenjevalne komisije LAS Vipavska dolina.

Namen poziva je vzpostaviti skupino zunanjih, neodvisnih strokovnjakov/ocenjevalcev z dobrim poznavanjem področja pravil (so)financiranja razvojnih projektov z EU sredstvi tako s teoretskega in zakonodajnega vidika kot tudi z vidika prakse in področja projektov pripravljenih in izvedenih po pristopu »od spodaj navzgor«.

Poziv je odprt do vključno 23. 6. 2020.

Besedilo poziva in prijavnica sta dostopna na povezavi.