TRETJI SESTANEK PARTNERSTVA PROJEKTA SODELOVANJA DUO – DEDIŠČINA IN SODOBNOST

Tretji sestanek partnerstva projekta sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost je tokrat potekal v Občini Žiri. Po »koronskem» času smo se dobili vsi štirje sodelujoči LAS: LAS Vipavska dolina, LAS loškega pogorja, LAS Med Snežnikom in Nanosom in LAS S CILjem ter partnerji. Pogovarjali smo se o izvedbi aktivnosti v času od zadnjega sestanka, ki je potekal v Ajdovščini. LAS loškega pogorja je odprl potujočo razstavo o čevljarstvu v Alpini ter v sodelovanju s čevljarjem Alešem Kacinom, ki bo predvideno predstavljena tudi na območju Vipavske doline in sicer v mesecu septembru in oktobru. Pripravili so tudi promocijski film, ki prikazuje dediščino in sodobnost obrti čevljarstva, skozi zgodovino tovarne Alpina ter modernostjo, ki jo obuja čevljar.

Na območju LAS S CILjem, so ravno tako začeli s snemanjem promocijskega filma, ki prikazuje zgodbe rudarjev, dokončali pa so tudi lončarsko razstavo. V povezavi s tihotapko Marino Melihiorco pa bodo v septembru pripravili gledališko predstavo za otroke.

Znan Ozbičev brivski salon v Postojni je že dobil obnovljeno zunanjost, kjer bo tekom projekta obnovljena tudi notranjost, po prejšnjem brivskem salonu, predvsem bo izpostavljen historični vidik brivnice.

Na območju LAS Vipavska dolina, kjer sodeluje tudi partner Občina Ajdovščina so pripravili promocijski film pekarstva in mlinarstva, pa tudi podjetniške delavnice. Projekt je povezan tudi z znano sliko »Kruh« slikarja Vena Pilona in pekarne v Rustjevi hiši.

Skupne aktivnosti, ki nas v prihodnje še čakajo so ogled dobre praske na območju LAS Vipavska dolina, kjer bo predstavljena tudi industrijska dediščina in kmetija Pipan iz Planine nad Ajdovščino, kjer so pozabljeno obrt peke kruha spremenili v dopolnilno dejavnost na kmetiji. Pripravlja se tudi promocijska brošura skupnega projekta z vsebino in rezultati. Kot rezultat skupnega načrta trženja pa bodo pripravljene smernice z vizijo trženja na področju dediščine.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3