Določen rok za oddajo vlog na 2. in 3. javni poziv LAS Vipavska dolina, 9. junij 2020

Vlada RS je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19). Sklep je objavljen v Uradnem listu RS št. 74/2020 z dne 21. 05. 2020. Z njim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020. Skladno s tem sklepom je določen rok za oddajo vlog na 2. in 3. javni poziv LAS Vipavska dolina za kandidaturo za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Rok za vložitev vlog je 9. junij 2020. Zadnji sprejemljiv datum na vlogi; na priporočeno oddani poštni pošiljki je lahko 09. 06. 2020.