OBVESTILO O SPREMEMBI RAZPISA REDNIH VOLITEV V UPRAVNI IN NADZORNI ODBOR

Člane LAS Vipavska dolina obveščamo o SPREMEMBAH pri Razpisu rednih volitev v upravni in nadzorni odbor.

  1. POSTOPEK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE: Kandidature se odslej lahko vlaga le po elektronski pošti na naslov info@las-vipavskadolina.si.
  2. ČASOVNI ROK ZA VLOŽITEV KANDIDATURE: Rok za vložitev kandidatur se podaljša iz 20.3.2020 na 24.4.2020 do 16:00 ure.
  3. IZVEDBA VOLITEV: Skupščina LAS Vipavska dolina bo sklicana in izvedena takoj, ko bodo razmere dopuščale.

 POVEZAVA NA RAZPIS REDNIH VOLITEV V UPRAVNI IN NADZORNI ODBOR

SPREMEMBA RAZPISA