Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost v prvi fazi projekta

V operacijo sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost so na osnovi partnerske pogodbe o sodelovanju vključeni štirje slovenski LAS-i s partnerji: 1. LAS med Snežnikom in Nanosom (Občina Postojna, Zavod Znanje, RRA Zeleni kras), 2. LAS loškega pogorja (Alpina, Aleš Kacin, samozaposlen v kulturi, oblikovalec in arhitekt, Občina Žiri, Razvojna agencija Sora, 3. LAS Vipavska dolina (Regijska razvojna agencija ROD, Občina Ajdovščina), 4. LAS s CILjem (Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija). Projekt je bil potrjen v okviru 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Občina Ajdovščina je v prvi fazi, ki je trajala od aprila 2019 do januarja 2020, v sklopu Rustjeve hiše, kjer je nekoč že delovala pekarna, izvedla tako imenovane mehke aktivnosti, nabavljena pa je bila tudi določena potrebna multimedijska oprema za prostor doživetja pekarske in mlinarske tradicije. Pripravili so tudi promocijski film na temo pekarstva in mlinarstva v Vipavski dolini, ki prikazuje Vipavsko dolino skozi mlinarstvo in zaključi s samim izdelanim produktom in sicer obujeno sladko žemljo. Za namene raziskav, so pripravili raziskavo o mlinarstvu in pekarstvu na Ajdovskem, vsebina bo umeščena v Rustjevo hišo in bo osnova za nadaljnji razvoj mlinarskih in pekarskih produktov, ki bodo razviti v okviru operacije.

Pri izvajanju aktivnosti smo upoštevali ozaveščanje prebivalstva o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje ter o varovanju okolja in pri tem poudarjali tradicionalno uporabo lokalnih obnovljivih virov. Okoljsko trajnost smo nagovarjali z izvedbo delavnice na temo neposrednih prispevkov k okoljski trajnosti z zmanjševanjem količine odpadkov ter racionalizacije izrabe naravnih virov pri izvajanju aktivnostih, povezanih z domačimi obrtmi mlinarstva in pekarstva. Z izvedbo brezplačne delavnice »Izdelaj svojo trajnostno vrečko za kruh« je bilo izdelanih 100 unikatnih kosov vrečk za večkratno uporabo. Na delavnici so udeleženci personalizirali svojo vrečko za kruh iz blaga in jo potiskali ter porisali s slovenskimi pregovori o kruhu, saj v nasprotnem primeru »iz te moke ne bi bilo kruha«. S tem, ko vzamemo svojo vrečko iz blaga, ki je pralna in jo lahko uporabimo večkrat posledično zmanjšamo smetenje. Delavnico je organizirala Občina Ajdovščina v sodelovanju z organizacijo Moj svet, čist planet.

Z namenom povečanja socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami je Občina Ajdovščina v okviru projekta sodelovanja v torek, 10. decembra 2019 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina pripravila delavnico tradicionalne peke kruha. Delavnico je vodila gospa Elvira Devetak, velika poznavalka žit in ljubiteljica biodinamične kuhinje. Udeležili so se je varovanci Varstveno delovnega centra iz Ajdovščine in Vipave ter Dnevnega centra ŠENT Ajdovščina. Udeleženci so se učili vzhajati, se spoznali s tehnikami oblikovanja in prepogibanja testa v štručke, hlebčke, žemljice, kitke, ga pred peko dekorativno zarezali in dali v pečico.

Tekom operacije sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se je že v prvi fazi prenašalo spretnosti »naših babic« in znanja pozabljenih obrti s strani mojstrov na predšolske otroke, osnovnošolce, dijake in študente ter ciljne skupine, ki bodo z novimi znanji in informacijami pridobile možnost za kreiranje in uresničenje poslovne ideje. Mladostniki, dijaki in študentje  so tako spoznali pripravo kruha iz droži na delavnici »Kruh ku po star’m« v sodelovanju z «d(r)oživetje, šola peke z naravnim kvasom«. Zamesili so testo za kruh z nastavkom iz droži, se spoznavali s tehnikami prepogibanja testa in pomenu le tega, testo vzhajali in ga pred peko dekorativno zarezali. Med peko kruha so se spoznavali z lastnostmi žitnega zrna, mokami ter recepturo za pripravo in hranjenje droži.

Ureditev oz. revitalizacija Rustjeve hiše v mestnem jedru Ajdovščine z obuditvijo obrtniškega mlinarstva in pekarstva predstavlja za LAS Vipavska dolina pomemben in inovativen produkt, ki bo pozitivno vplival ne le na oživitev mestnega središča Ajdovščine, temveč predvsem na gospodarski razvoj z vidika nove turistične ponudbe na območju in vpliva na ustvarjanje novih delovnih mest.

Občina Ajdovščina bo v drugi fazi, ki začne s februarjem in se zaključi oktobra 2020, izvedla dve delavnici na temo izdelave 2 poslovnih načrtov za brezposelne in izdelavo marketinškega načrta ter celostno grafično podobo. Tekom projekta bo potekalo usposabljanje na temo podjetništva in možnosti uresničevanja poslovne ideje osnovane na tradiciji obrtniškega pekarstva v Vipavski dolini.  Ker bi želeli, da domačini, predvsem brezposelni, prepoznajo priložnost za oblikovanje novih delovnih mest, bomo pripravili dva poslovna načrta za področje peke, namenjena dvema brezposelnima osebama. Za osnovnošolce bo potekala delavnica na temo spoznavanja pekarstva in mlinarstva, za širšo javnost se bo izvedel tudi natečaj »naj pek«.

V sklopu prenove Rustjeve hiše bo nastala brošura predstavitvenega centra ter turistični spominek. O samem projektu bo potekala novinarska konferenca, za promocijske namene pa bo izdelana tudi brošura.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.