Informativna delavnica o dveh javnih pozivih (EKSRP/LEADER)

RRA ROD Ajdovščina v vlogi vodilnega partnerja LAS Vipavska dolina organizira v torek, 21. januarja 2020 ob 16:00 v sejni dvorani Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina (Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina) informativno delavnico o dveh aktualnih javnih pozivih LAS za izbor operacij (projektov) za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ukrep LEADER (EKSRP / LEADER) z namenom uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja območja (SLR) LAS Vipavska dolina za obdobje 2014-2020. Informativna delavnica bo vključevala tako predstavitev 2. javnega poziva za standardne operacije kot tudi 3. javnega poziva za manjše operacije.

Vljudno vabljeni na delavnico!

Na povezavi najdete dodatne informacije o možnostih osebnih svetovanj glede projektnih predlogov, potencialnih za kandidaturo na javnih pozivih in možnostih dodatnih pojasnil.