5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Skupna okvirna vrednost: Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3.100.000 eurov.

Rok za oddajo vlog: Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020 do 23:59. ure.

Več informacij najdete TUKAJ