Vabilo na 6. (izredno) sejo Skupščine LAS Vipavska dolina

Spoštovani člani LAS Vipavska dolina vabimo vas na 6. (IZREDNO) sejo Skupščine Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 16.00 uri, v prostorih Območno obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (velika sejna soba). Med 15:45 in 16.00 uro bo potekala registracija udeležencev, zato vas prosimo za točnost.

Predlagan dnevni red izredne seje Skupščine:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev zapisnikarja
3. Potrditev dnevnega reda
4. Pregled in potrditev predlaganih sprememb SLR
5. Predstavitev s strani upravnega odbora potrjenih časovnic objav javnih pozivov in osnovnih informacij o štirih javnih pozivih
6. Razno

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na število navzočih članov ob tem, da so prisotni oz. zastopani člani iz vseh treh sektorjev.
Seji bo sledilo družabno srečanje, ki naj bo priložnost za mreženje med člani in izmenjavo idej, mnenj in razmišljanj v smeri še boljšega delovanja našega LASa in oblikovanja dobrih projektov.

V primeru, da se seje ne morete udeležiti, to sporočite vodilnemu partnerju LAS po telefonu 05 365 36 08, 05 365 36 09 in 05 365 36 04 ali na elektronski naslov: info@las-vipavskadolina.si najkasneje do srede, 27. novembra 2019.
Vabimo vas, da v primeru, če se seje ne morete udeležiti, na posebnem obrazcu pooblastite drugo osebo, ki bo s tem pridobila tudi vaš glas pri glasovanju na skupščini.

V kolikor bi želeli prejeti gradivo na poštni naslov v tiskani obliki, sporočite to preko telefona ali preko elektronske pošte.
Tematika skupščine je zelo pomembna, tudi zaradi predstavitve bodočih javnih pozivov za pridobitev nepovratnih sredstev, zato bo vaša prisotnost zelo dobrodošla.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljam!
Janez Furlan, s.r.
predsednik LAS Vipavska dolina

VABILO