Zaključek projekta Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap

Z otvoritvijo učne poti na Slapu, poimenovane »Med divje«, se je zaključil tudi pilotni projekt, ki se je v okviru operacije Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap,  izvajal na Turistični kmetiji Majerija.

Partner operacije Majerija Matej Tomažič s.p. si je zastavil, da bo v pilotnem projektu Z divjimi užitnimi rastlinami do zelenega delovnega mesta prikazal pot uresničevanja potenciala, ki ga ponuja naravno okolje Vipavske doline v povezavi s turizmom, izobraževanjem in ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Ta so pomembna tako zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov na okolje kot tudi z vidika vključevanja ranljivih skupin.

Matej Tomažič: »Zeleno delovno mesto je za ponudbo naše turistične kmetije, kjer poudarjamo lokalnost, okoljsko odgovornost, kratke verige …, oblikovano po trajnostnih načelih, načelih družbene odgovornosti, brez škodljivih vplivov na zaposlene in goste. Prav okoljska odgovornost in uporaba lokalnih virov ter osveščanje zaposlenih in obiskovalcev so osnove na katerih se pogoji za vzpostavitev zelenega delovnega mesta lahko nadalje razvijajo, kar smo s pilotnim projektom tudi dokazali. Želimo postati vzorčna kmetija, ki bo kot primer dobre prakse lahko spodbuda tudi drugim ne le v Vipavski doline, temveč tudi širše«

Na TK Majerija se je izvajal 6-mesečni monitoring, pričeli so z zbiranjem podatkov odvoza odpadkov, porabe električne energije in plinske energije za izračun ogljičnega odtisa ter s pregledom porabe pitne vode. Zaposlene so seznanili z okoljsko odgovornim ravnanjem na delovnem mestu in jim razložili pomen in cilj monitoringa. Sproti se je pregledovalo, ali se zaposleni držijo dogovorjenih korakov okoljsko odgovornega ravnanja ter skupaj z njimi predlagalo izboljšave. Ob tem so na kmetiji razvijali nove izdelke, katerih osnova so divje užitne rastline. Ker le-te zrastejo same, brez kakršne koli pomoči človeka s pomočjo gnojenja, škropljenja in ostalega tretiranja, s katerimi vzdržujemo neodporne kultivirane rastline, njihova pridelava na noben način ne ogroža zdravja našega planeta. Surovine so bile nabrane skrbno, brez uporabe težkih mehanizacij in uporabe fitofarmacevtskih sredstev za podaljševanje obstojnosti ter skladno s kontroliranim odvzemov iz narave. Izdelali so »Akacijevo grenčico« iz akacijevega cvetja in cvetnega prahu ter sadni namaz iz bezgovih jagod »M’rmelada bezgovih jagod«. Z uporabo divjih užitnih rastlin so pokazali, da je  iz njih mogoče izdelati inovativne izdelke in jedi po katerih gostje TK Majerija radi posežejo. O poteku pilotnega projekta so redno seznanjali obiskovalce in partnerske ponudnike v neformalni mreži, ki jo želijo vzpostaviti.

S pilotnim projektom so se vzpostavili pogoji za ZDM že v času trajanja operacije ter se zagotovila trajnost tudi po zaključku operacije. Še naprej se bo skrbelo tudi za strokovno vodstvo po tematski poti, izobraževanje in razvoj novih produktov iz divjih rastlin, sodelovalo v iniciativi za neformalno mrežo ponudnikov jedi in izdelkov iz divjih užitnih rastlin ter prenašali model oz. izkušnje na vse zainteresirane.