OŽIVLJANJE DOMAČIH IN UMETNOSTNIH OBRTI

Projekt sodelovanja Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost se izvaja na območju štirih slovenskih LAS: LAS Vipavska dolina, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja in LAS s CILjem. Na območju Vipavske dolina ga izvaja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina v imenu LAS Vipavska dolina ter Občina Ajdovščina. Projekt je bil potrjen v okviru 4. javnega razpisa za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vsem obrtem je skupna potreba po oživitvi, revitalizaciji, prenosu in nadgradnji znanj predvsem zaradi njihove dediščinske vrednosti ter poslovnih priložnosti za razvoj novih, inovativnih storitev in produktov.

Projekt sodelovanja traja od začetka aprila 2019 pa vse do konca oktobra 2020. Februarja 2020 zaključujemo prvo fazo projekta, zato v nadaljevanju podajamo opis uspešno izvedenih aktivnosti. Večino aktivnosti v prvi fazi smo že izvedli, imeli smo dva srečanja partnerjev, kjer smo predstavljali obrtniške dejavnosti vsakega območja. Prvič smo se predstavili na Festivalu Idrijske čipke 16. junija v Idriji, drugo srečanje pa je sledilo na našem območju LAS Vipavska dolina, kjer smo na Dnevu ajdovske industrije in podjetništva – Incastra predstavljali pekarstvo in mlinarstvo, skozi različne otroške pekarske delavnice, mletjem žita z kamnitim mlinskim kamnom ter z nagradnimi igrami na temo projekta, LAS loškega pogorja se je predstavil s čevljarjem Alešem Kacinom, ki je prikazal izdelovanje čevljev preko dediščine v sodobnosti, LAS s CILjem s kleklanjem čipke in idrijskim rudnikom živega srebra, LAS med Snežnikom in Nanosom pa aktivnosti povezane z ženskimi modnimi dodatki, saj je njihova obrt, ki jo v okviru brivske in frizerske storitve obnavljajo na njihovem območju.

Namen ogleda dobrih praks je spoznavanje drugih območji in implementacija dobrih primerov na naše območje. Izvedena sta bila dva oglede dobrih praks, prvi je potekal na območju Škofje Loke v juniju, ki je znana po rokodelstvu in bivši tovarni klobukov Šešir, zato imajo dobro razvite podporne institucije za razvoj rokodelstva in posameznike obrtnike, ki delujejo v starem mestnem jedru. Spoznali smo dva zelo znana festivala, LUFt – loški umetnostni festival ter Projekt Izložbe domišljije, kjer potekajo razstave rokodelcev in umetnikov. Obiskali smo trgovino s čipkami – Čipke Mojca, ki je družinsko podjetje za trženje ročno klekljanje slovenske čipke in izdelkov iz nje.  Obiskovalce mesta informira TIC, zato so nam predstavili prenovljen in sodobno zasnovan Turistično informativni center Škofja Loka, ki v svoj izgled in ponudbo vključuje lokalne rokodelce in ponudnike, vključene v blagovno znamko Babica Jerca in dedek Jaka, ki ponazarja naravne izdelke iz škofjeloških hribov. Sledil je ogled ateljeja AMUSE, kjer deluje mojstrica polstenja in v tej več kot tisoč let stari tehniki, ki je do danes ostala nespremenjena, izdeluje sodobne unikatne in modne rokodelske izdelke ter goslarsko delavnico Danijela Muska. V Škofje Loki deluje tudi Center Domačih in umetnostnih obrti ter Kreativnice, ki so skupni ustvarjalni prostor z razstavnim prostorom in delujejo po načelu »preteklost za prihodnost«. Z inovativno predstavitvijo dediščine tekstilnih podjetij v razstavnem prostoru pripovedujejo zgodbo o sodobnem ustvarjanju tekstilnih ustvarjalcev.

V petek 25. oktobra smo primer dobre prakse imeli v Idriji, kjer nam je najprej dobrodošlico zaželel župan Občine Idrija Tomaž Vencelj, potem pa je sledila še predstavitev delovanja LAS s CILjem in njihovih projektov. V okviru projekta Domače in umetnostne obrti-dediščina in sodobnost LAS s CILjem predstavlja zgodovino jamskih svetil skozi različna obdobja delovanja idrijskega rudnika, zato nam je Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija  (CUDHg Idrija) predstavil njihova prizadevanja za oživitev in sodobno interpretacijo dediščine idrijskega rudnika: podali smo se skozi rudnik Antonijev rov in s pomočjo predstavitve jamskih svetil doživeli rudnik v različnih časovnih obdobjih. Tudi v Idriji  imajo prenovljen in sodobno zasnovan turistično informativni center v središču mesta. Ogledali smo si tudi znameniti idrijski Grad Gewerkenegg, kjer so nam sodelavci Mestnega muzeja Idrija predstavil ženske obrti v preteklosti in nas popeljali skozi muzejsko zbirko Idrijske čipke, ter v okviru projekta pripravljen video s predstavitvijo Marine Melhiorce, ki je v 18. stoletju tihotapila čipke.  V gradu deluje tudi muzejska trgovinica s čipkami in tako poveže muzejsko zbirko z možnostjo nakupa.  Sprehodili smo se do Rudarske hiše, na poti do nje pa smo si na kratko ogledali še obnovljeni mestni čebelnjak. Ker bomo vsebino Rudarske hiše implementirali na našem območju v povezavi z Rustjevo hiši smo si natančno pogledali obnovljeno staro Rudarsko hišo in vsebine, ki se danes v njej izvajajo, od različnih delavnic, do prikaza takratnega načina življenja.

Za pregled stanja projekta štirih LAS, smo izvedli dva sestanka partnerstva, prvi uvodni sestanek je potekal v Postojni, kjer smo skupaj pregledali aktivnosti projekta ter časovne termine, pa tudi tehnična navodila. Drugi sestanek partnerstva je potekal v oktobru na območju LAS Vipavska dolina. LAS Vipavska dolina je na sestanku v Ajdovščini najprej predstavil vse aktivnosti projekta, ki so skupne vsem LAS in partnerjem, potem pa je vsak LAS na svojem območju predstavil izvedene aktivnosti.

Druga faza je sestavljena iz podobnih aktivnosti in traja od začetka februarja naslednjega leta pa vse do konca oktobra, ko se projekt tudi zaključi. Planirana sta dva srečanja partnerstva in predstavitev partnerskih LAS na drugem območju LAS. Prvo srečanje bo potekalo na območju LAS loško pogorje v maju, kjer si bomo ogledali predstavitev razvitih produktov, drugo pa se bo izvedlo na Kmetijski tržnici v Ilirski Bistrici. Z ogledom dobre prakse, se bo implementiralo tudi znanje iz enega območja vključenih LAS na druga območja. Na območju LAS Vipavska dolina bomo obiskali kmetijo Pipan, kjer so pozabljeno obrt peke kruha spremenili v dopolnilno dejavnost na kmetiji. Zadnji ogled pa bo sledil na območju LAS med Snežnikom in Nanosom, kjer bo predstavljano delovanje društva Lokalc, ki izdeluje in promovira izdelke domačih rokodelcev in obrtnikov.

Občina Ajdovščina je v okviru LAS Vipavska dolina organizirala delavnice na temo pekarstva in mlinarstva, med drugim delavnico za mladostnike na temo obujanja domačih obrti, ki so se je udeležili tudi udeleženci PUM-O – projektno učenje mladih odraslih iz Ajdovščine. V sodelovanju z Lavričevo knjižnico Ajdovščina, Društvom gospodinj in dramske skupine Planina so organizirali štiri etnološke delavnice, kjer so udeleženci spregovorili o peki kruha v svojih domovih nekoč in danes, šegah in navadah povezanih s pekarstvom ter o pekarnah in njihovih izdelkih v Ajdovščini in Vipavi. Na bralnih srečanjih in knjižnih srečanjih bo kavici, so se v Dnevih evropske kulturne dediščine in Tednu kulturne dediščine (28. 9.–12. 10. 2019) pogovarjali z varovanci iz Doma upokojencev v Vipavi in Ajdovščini. Nekoliko bolj praktična je bila delavnica na Planini pri Ajdovščini, kjer so članice iz Društva gospodinj in dramske skupine Planina izvedle praktično delavnico in več kot 30 udeleženk naučile »male skrivnosti« peke koruznega in belega kruha ter Planinčkov. V teku so aktivnosti izvedbe raziskav, promocijski film, oblikovanje kulinaričnih produktov ter delavnice na temo okoljske trajnosti in delavnice na temo pekarstva in mlinarstva.

LAS med Snežnikom in Nanosom je predstavil njihove aktivnosti v prvi fazi, ki predstavljajo brivsko-frizerski salon Ozbič v Postojni. Glavne aktivnosti so obnova notranjščine brivsko-frizerskega salona Ozbič, kjer bo izdelana tudi etnološka študija, poslovni načrt delovanja in priprava brošure Ozbič. Pripravili bodo tudi didaktični program za izvedbo delavnic na temo domačih in umetnostnih obrti ter brivsko-frizerske produkte osnovane na tradiciji. Partnerji, ki sodelujejo pri pripravi projekta so poleg RRA Zeleni kras še Občina Postojna in Zavod Znanje.

Na območju LAS loškega pogorja sodelujejo z Alpino d.o.o.  kjer so uredili sprejemno razstavni prostor, kjer bo predstavljeno delovanje podjetja skozi čas pri tem pa tudi možnost potujoče razstave, ki je mobilna. Za demonstracijo ročne izdelave čevljev so uredili prostore delavnice AK Alojz Karner – čevljarja Aleša Kacina. Pripravili so tudi promocijski video o predstavitvi razvoja čevljarstva v Žireh. Partnerja v projektu sta poleg naštetih še Občina Žiri in Razvojna agencija Sora.

LAS s CILjem sodeluje s partnerjem Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, ki je pripravil raziskavo starih rudarskih obrti in predstavitev jamskih svetil v idrijskem rudniku. Prikazali so tudi žganje cinabaritne rude v retortah in pripravili delavnico ter razstavo o žgalnihi posodah za rudo. Ker so v Idriji moški bili rudarji, ženske pa so doma klekljale je partner v projektu tudi Mestni muzej Idrija, ki predstavlja demonstracijo izdelovanja čipk ter pripravo filma o Marini Melhiorici – tihotapki čipk iz 18. stoletja. Partner v projektu je poleg naštetih še Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3