Ogled dobrih praks na območju LAS s CILjem v okviru projekta DUO

Idrija je najstarejše rudarsko mesto, ki je skozi zgodovino raslo vzporedno z razvojem rudnika živega srebra. Idrijski rudnik je eden največjih in najstarejših rudnikov na svetu, deloval je namreč kar pol tisočletja in bil gonilna sila razvoja mesta. Pomembna značilnost vseh preteklih dosežkov Idriji je bila inovativnost, stalno iskanje boljših rešitev in izboljšav obstoječe tehnologije in postopkov, s katerimi se je olajšalo življenje rudarjev v rudniku in nad njim. Rudarji so v rudniku in topilnici opravljali različna dela, zaradi njihove prilagodljivosti in iznajdljivosti so jim pravili tudi »taužentkunstlerji«: biti so morali zidarji, mizarji, gozdarji, suhorobarji, tičarji itd. Za preživetje rudarjeve družine pa so bile ključne ženske, s klekljanjem in zaslužkom od prodaje so pomembno prispevale k družinskemu proračunu. Danes je Idrija najstarejše zgodovinsko izpričano klekljarsko središče na Slovenskem in zaseda vidno mesto med historičnimi in sodobnimi čipkarskimi središči Evrope. Skozi zgodovino se je tu izoblikoval poseben tip čipke – idrijska čipka, ki je prepoznavna tako v tehnološkem kot oblikovnem pogledu. Za prenos znanja, ohranjanje dediščine živega srebra in klekljanja ter promocijo naše edinstvene dediščine, skrbijo različne podporne lokalne ustanove.

Program srečanja ogleda dobrih praks je bil namenjen za vse štiri sodelujoče LAS in partnerje: LAS Vipavska dolina, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS loškega pogorja in gostitelj LAS  s CILjem. Najprej nas je pozdravil župan Občine Idrija Tomaž Vencelj, potem pa je sledila še predstavitev delovanja LAS  s CILjem in njihovih projektov. V okviru projekta Domače in umetnostne obrti-dediščina in sodobnost LAS s CILjem predstavlja zgodovino jamskih svetil skozi različna obdobja delovanja idrijskega rudnika, zato nam je CUDHg Idrija je predstavila njihova prizadevanja za oživitev in sodobno interpretacijo dediščine idrijskega rudnika: podali smo se skozi rudnik Antonijev rov in s pomočjo predstavitve jamskih svetil doživeli rudnik v različnih časovnih obdobjih.

Sledil je ogled prenovljenega in sodobno zasnovanega turistično informativnega centra v središču mesta. Ogledali smo si tudi znameniti idrijski Grad Gewerkenegg, kjer so nam sodelavci Mestnega muzeja Idrija predstavil muzejsko zbirko Idrijske čipke, ter v okviru projekta pripravljen video s predstavitvijo Melhiorce, ki je tihotapila čipke.  V gradu deluje tudi muzejska trgovinica s čipkami in tako poveže muzejsko zbirko z možnostjo nakupa.  Sprehodili smo se do Rudarske hiše, na poti do njega pa smo si na kratko ogledali še obnovljeni mestni čebelnjak. Ogledali smo si obnovljeno staro Rudarsko hišo in vsebine, ki se danes v njej izvajajo.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3.