Vzpostavitev spletne strani “Med divje”

Partnerji operacije »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap« Občina Vipava, Turistična kmetija Majerija Matej Tomažič s.p., Območna obrtno podjetniška zbornica Ajdovščina, Krajevna skupnost Slap in Društvo upokojencev Ajdovščina nadaljujejo z ustvarjanjem vsebin, s katerimi želijo vključiti užitne divje rastline v ponudbo Vipavske doline. Ena izmed aktivnosti je tudi vzpostavitev  – v Sloveniji prve – učne poti o užitnih divjih rastlinah.

Iz aprila, ko so izvedli dve delavnici o uporabi divjih užitnih rastlin v ponudbi lokalne kulinarike in lokalnih butičnih prehrambnih izdelkih, vodila sta ju Dario Cortese in Matej Tomažič, so zakorakali v maj, ki je bil predviden za začetek vzpostavitve učne poti na Slapu, poimenovane Med divje. Deževni dnevi so onemogočili izvedbo, ki se je premaknila na junij. Čeprav dela sedaj potekajo redno, se bo predvidena junijska otvoritev premaknila na september.  V maju pa niso čakali na sonce, ampak so zasnovali spletno (pod)stran, ki je ena od rezultatov operacije. Zasnovali so jo partnerji projekta in naši sodelavci, oblikovali in tehnično izvedli pa so jo v podjetju Arctur d.o.o.

Vsebuje veliko informacij o užitnih divjih rastlinah, razširjen seznam več kot štiridesetih rastlin, ki jih je sodelavec operacije Dario Cortese našel na območju naselja Slap, njihovo uporabnost, način odvzema iz narave in še več… Podana je kratka informacija o nastajajoči poti ter o gostiteljih – naselju Slap. Zanimivi so recepti, od najbolj enostavnih pa do izvirnejših. Te so prispevali udeleženci aprilskih delavnic (npr. opečeni koprivni paketki, ki jih lahko pripravljamo kadarkoli ugledamo mlade koprive). Tem receptom se bodo v septembru pridružili tudi recepti, zdaj že zaključenega kulinaričnega natečaja. Zmagovalce bomo razglasili v septembru na otvoritvi učne poti.

Vabljeni, da spletno stan MED DIVJE  obiščete in jih spremljate tudi na Facebook. Če želite lahko sodelujete s svojimi recepti, prispevki o užitni divji hrani in še čim.

Občina Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Zelena priložnost – divje rastline / Tematska pot Slap«. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerji: Občina Vipava – nosilec operacije, Majerija Matej Tomažič s.p., Krajevna skupnost Slap, Društvo upokojencev Ajdovščina, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina