PRVI DELOVNI SESTANEK PROJEKTA DOMAČE IN UMETNOSTNE OBRTI – DEDIŠČINA IN SODOBNOST

V četrtek, 18. aprila 2019 smo se sestali vsi predstavniki štirih slovenskih LAS-ov in partnerjev v Postojni, na prvem delovnem sestanku projekta ohranjanja dediščine. Projekt sodelovanja sestavljajo vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom s sodelujočimi partnerji Občino Postojna, Zavodom Znanje in Regionalno razvojno agencijo Zeleni kras. Iz škofjeloškega okolja se pridružuje LAS loškega pogorja s sodelujočimi partnerji iz Občine Žiri, Razvojne agencije Sora in izdelovalec obutve Aleš Kacin. Na idrijskem so povezani LAS s CILjem in sodelujoči partnerji Mestni muzej Idrija, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija in Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija. Na našem območju, ki ga pokriva LAS Vipavska dolina sodelujeta Občina Ajdovščina in Razvojna agencija ROD.

Projekt Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost, ki je začel z izvajanjem 1. aprila 2019 in traja vse do 31. oktobra naslednjega leta je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja /LEADER v okviru projektov sodelovanja posameznega LAS. Projekt bo z različnimi ukrepi prispeval k oživitvi, prezentaciji, prenosu in nadgradnji znanj ter poslovnih priložnosti za razvoj inovativnih storitev in produktov. Na območju LAS Vipavska dolina bomo nagovarjali značilni obrti mlinarstva in pekarstva, ki sta na Ajdovskem dobro poznani.

Uvodni pozdrav prvega delovnega srečanja je bil podan s strani Aleša Zidarja, strokovnega vodja LAS med Snežnikom in Nanosom. Sledila je predstavitev vsebine projekta s strani vseh partnerjev LAS, ki bo vključevala tudi skupne aktivnosti od predstavitve ponudnikov domačih obrti do ogledov dobrih praks. Vsako območje pokriva svoj del dediščine, v Postojni obnavljajo znano brivnico Ozbič, na loškem pogorju predstavljajo čevljarstvo, Idrija pokriva običaje čipkarstva in rudarstva, v Ajdovščini pa si v okviru projekta obetamo poleg teoretičnih tudi praktične inovacije na področju naše dediščine mlinarstva in pekarstva v povezavi z bivšo pekarno v Rustjevi hiši. S tem bomo okrepili njeno prepoznavnost in potencial, ki ga predstavlja kot pomemben gospodarski dejavnik, dejavnik trajnostnega razvoja ter element stabilnosti in družbene povezanosti, ki spodbuja vlaganja.

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3